แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คัน​โยก​ด้านซ้าย​จะควบคุม เมนู ที่​แสดง​บน​จอแสดงผล​ข้อมูลใน แผง​หน้าปัด​แบบรวม เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​จะ​ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

จอแสดงผล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก) และ​ตัว​ควบคุม​การ​นำ​ทาง​สำหรับเมนู

จอแสดงผล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก) และ​ตัว​ควบคุม​การ​นำ​ทาง​สำหรับเมนู

จอแสดงผล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล) และ​ตัว​ควบคุม​การ​นำ​ทาง​สำหรับเมนู

จอแสดงผล (แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล) และ​ตัว​ควบคุม​การ​นำ​ทาง​สำหรับเมนู

OK - เพื่อ​ไป​ยัง​รายการ​ข้อความ และ​ยืนยันข้อความ
ปุ่มหมุน – เพื่อ​เลื่อน​ดู​ระหว่าง​ตัวเลือก​เมนูต่างๆ
RESET - รี​เซต​การ​ทำงาน​ที่​ใช้​งานอยู่ ใช้​ใน​บาง​กรณี​เพื่อเลือก/กระตุ้น​การ​ทำงาน​หนึ่ง โปรด​ดู​ที่​คำอธิบาย​ของ​แต่​ละ​การทำงาน

ถ้ามีข้อความ แสดง​ขึ้น จะต้อง​ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​นี้​โดยใช้ OK เพื่อให้​เมนู​แสดงขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่