แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ข้อความ​ใน​จอแสดง

ความหมาย

Fuel consumption

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

Distance to empty fuel tank:

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด:

Average speed

Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

BLIS Service required

ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง BLIS

BLIS OFF

ระบบ​ข้อมูล​จุด​บอด ปิด

BLIS ON

ระบบ​ข้อมูล​จุด​บอด เปิด

BLIS Camera blocked

กล้อง BLIS ถูก​ปิดกั้น

BLIS Reduced function

BLIS การ​ทำงาน​ถูกจำกัด

Insert car key

เสียบ​กุญแจรถ

Car key not found

ไม่​พบ​กุญแจรถ

Car key battery low See manual

แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รถ​ต่ำ ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Immobiliser Try to start again

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต ลอง​สตาร์ต​ใหม่​อีกครั้ง

Auto Braking was activated

มี​การ​สั่งงาน​เบรกอัตโนมัติ

Radar blocked See manual

เร​ดาห์​ถูก​ปิด​กั้น ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Collision warning Service required

การ​เตือน​การ​ชน​จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Collision warning system OFF

ระบบ​เตือน​การ​ชน​ปิดทำงาน

Collision warning system Unavailable

การ​เตือน​การ​ชน​ไม่​พร้อมทำงาน

Adaptive cruise control cancelled

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​หยุดทำงาน*

Adaptive cruise control unavailable

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​พร้อมทำงาน*

Adaptive cruise control Service required

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ต้อง​เข้า​รับบริการ*

Set ESC to Normal to enable Cruise

ตั้ง ESC ไป​ที่ ปกติ เพื่อ​สั่งงาน​การ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

Press brake to hold vehicle

เหยียบ​เบรก​เพื่อ​หยุดรถ

Below 30 km/h Lead vehicle required

ต่ำกว่า 30 กม./ชม. จำเป็นต้อง​มี​รถข้างหน้า

Driver Alert Time for a break

ระบบ​เตือน​คนขับ ถึง​เวลา​หยุดพัก

Driver Alert system Service required

ระบบ​เตือน​คนขับ​จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Tyre pressure system Service required

ระบบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Windscreen sensors blocked See manual

เซ็นเซอร์​กระจก​หน้า​ถูก​ปิด​กั้น ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

ESC Temporarily OFF

ESC หยุด​ทำงานชั่วคราว

ESC Service required

ESC, จำเป็นต้อง​ได้รับ​การบริการ

Fuel operated heater stopped Battery saving mode

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุด​ทำงาน แบตเตอรี่​ใน​โหมด​ประหยัดพลังงาน

Fuel operated heater stopped Low fuel level

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หยุด​ทำงาน ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ

Fuel operated heater Service required

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Parking heater

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด

Direct start

การ​สตาร์ตทันที

Stop

หยุด

Lane Departure Warning ON

เตือน​การ​ขับ​ออก​จาก​เลน เปิด

Lane Departure Warning OFF

เตือน​การ​ขับ​ออก​จาก​เลน ปิด

Auto braking by City Safety

การ​เบรก​อัตโนมัติโดย City Safety

City Safety Service required

City Safety ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Time for regular maintenance

เวลา​การ​บำรุงรักษาตามปกติ

Book time for maintenance

กำหนดเวลา​สำหรับ​การ​ซ่อมบำรุง

Maintenance overdue

เกิน​กำหนดเวลา​ที่​จะต้อง​ซ่อมบำรุง

Transmission Oil change needed

ต้อง​เปลี่ยน​น้ำมันเกียร์

Transmission Reduced performance

ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เกียร์ลดลง

Low battery charge Power save mode

การ​ชาร์จ​ขณะ​แบตเตอรี่​ต่ำ แรงดันไฟฟ้า​ใน​โหมด​ประหยัดพลังงาน

Transmission hot Reduce speed

เกียร์​ร้อน ลดความเร็ว

Transmission hot Stop safely Wait for cooling

เกียร์​ร้อน หยุด​รถ​ใน​บริเวณ​ที่​ปลอดภัย​และ​รอ​ให้​ชุด​เกียร์​เย็นลง

Digital speed

ความเร็ว​แบบดิจิตอล

Additional heater

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

TC options

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ที่​เหมาะสมที่สุด

Service status

สถานะการ​ซ่อมบำรุง

Oil level

ระดับน้ำมันเครื่อง

Messages

ข้อความ

Settings

การ​ตั้งค่า

Themes

ธีม

Contrast mode

โหมด​ความคมชัด

Colour mode

โหมดสี

Trip computer reset

รี​เซ็ต​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

Alcoguard Please blow for 5 seconds

เป่า Alcoguard นาน 5 วินาที

Alcoguard Please blow harder

เป่า Alcoguard แรงขึ้น

Alcoguard Please blow longer

เป่า Alcoguard นานขึ้น

Alcoguard Please blow softer

เป่า Alcoguard เบาลง

Alcoguard Bypass enabled

เปิด​ใช้​การบายพาส Alcoguard

Alcoguard preheating Please wait

กำลังอุ่น Alcoguard รอสักครู่

Alcoguard Approved test

Alcoguard ผ่าน​การ​ทดสอบ​เป็น​ที่รับรอง

Alcoguard No signal received

ไม่ได้​รับ​สัญญาณจาก Alcoguard

Alcoguard Calibration required See manual

จำเป็นต้องปรับเทียบ Alcoguard ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Alcoguard Please try again

ลองใช้ Alcoguard อีกครั้ง

Alcoguard Service required

Alcoguard จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Alcoguard Please insert power cable

เสียบ​สายไฟของ Alcoguard

Alcoguard Restart possible

สามารถ​เริ่ม​การทำงาน Alcoguard ใหม่ได้

Bypass activated Please wait for 1 minute

มี​การ​สั่งงาน​การ​บายพาส โปรดรอ 1 นาที

Disapproved test Wait 1 minute to try again

การ​ทดสอบ​ไม่​ผ่าน​การ​อนุมัติ รอ 1 นาที​แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

Rear child lock activated

ตัว​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ด้านหลังทำงาน

Headlamp system malfunction Service required

ระบบ​ไฟ​หน้า​ทำงาน​ผิดพลาด ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Active main beam Temporary unavailable Switch manually

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ชั่วคราว สั่งงาน​ใน​แบบ​แมนนวล

Soot filter full See manual

ตัว​กรอง​เขม่า​เต็ม ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Auto Start/Stop Service required

Start-Stop อัตโนมัติ​จำเป็นต้อง​รับบริการ

Autostart Engine running

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​โดยอัตโนมัติ

Select P or N to start

เลือก P หรือ N เพื่อสตาร์ต

Press start button

กดปุ่ม Start

Depress clutch pedal to start

เหยียบ​แป้น​คลัตช์​เพื่อสตาร์ต

Depress brake and clutch pedals to start

เหยียบ​แป้น​เบรก​และ​แป้น​คลัตช์​เพื่อสตาร์ต

Put gear in neutral to start

เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ที่​เกียร์​ว่าง​เพื่อสตาร์ต

Tyre pressure low Check front right tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าขวา

Tyre pressure low Check front left tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าซ้าย

Tyre pressure low Check rear right tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังขวา

Tyre pressure low Check rear left tyre

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังซ้าย

Tyre pressure low Check tyres

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ ตรวจสอบยาง

Tyre needs air now Check front right tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าขวา

Tyre needs air now Check front left tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหน้าซ้าย

Tyre needs air now Check rear right tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังขวา

Tyre needs air now Check rear left tyre

จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยางเดี๋ยวนี้ ตรวจสอบ​ยาง​ด้านหลังซ้าย

SRS airbag Service required

ถุง​ลมนิรภัย SRS, ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

SRS airbag Service urgent

ถุง​ลมนิรภัย SRS ต้อง​ซ่อม​บำรุง​อย่างเร่งด่วน

Trailer brake light malfunction

ไฟ​เบรก​ของ​รถ​พ่วง​ทำงานผิดพลาด

Trailer indicator malfunction

ไฟ​แสดง​ของ​รถ​พ่วง​ทำงานผิดพลาด

Oil level low Refill 0.5 litre

ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ต่ำ เติม 0.5 ลิตร

Oil service required

น้ำมันเครื่อง ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Handbrake not fully released

ยัง​ไม่ได้​ปล่อย​เบรก​จอด​จนสุด

Handbrake not applied

ไม่​มี​การ​ใส่​เบรกจอด

Handbrake Service required

เบรก​จอด ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

Park Assist System Service required

ระบบ​ช่วย​จอด ต้อง​ทำ​การ​ซ่อมบำรุง

High engine temperature Turn off engine

อุณหภูมิ​เครื่องยนต์​สูง ดับเครื่องยนต์

High engine temperature Stop safely

อุณหภูมิ​เครื่องยนต์​สูง หยุด​อย่างปลอดภัย

Engine coolant level low Stop safely

ระดับ​สาร​หล่อ​เย็น​ต่ำ หยุด​อย่างปลอดภัย

Normal mode

โหมดปกติ

Safety mode See manual

โหมด​ปลอดภัย ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Transmission hot Brake to hold

ระบบ​เกียร์​ร้อน เบรก​เพื่อให้​เย็นลง

Transmission hot Park safely Let engine run

ระบบ​เกียร์​ร้อน จอด​อย่าง​ปลอดภัย​และ​เดิน​เครื่องยนต์​ทิ้งไว้

Transmission cooling Let engine run

เกียร์​ระบาย​ความ​ร้อน ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์ทำงาน

Engine preheating

กำลัง​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์ล่วงหน้า

No remote start Too many tries

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล พยายาม​หลาย​ครั้งเกินไป

No remote start Low fuel level

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ

No remote start Gear not in P

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล เกียร์​ไม่​อยู่​ที่ตำแหน่ง P

No remote start Driver in car

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล คนขับ​อยู่​ในรถ

No remote start Low battery

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

No remote start Engine warning

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล มี​สัญญาณ​เตือน​เกี่ยวกับเครื่องยนต์

No remote start Engine coolant level low

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล ระดับ​สาร​หล่อ​เย็นต่ำ

No remote start Door open

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล มี​การ​เปิดประตู

No remote start Bonnet open

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล มี​การ​เปิด​ฝา​กระโปรงหน้า

No remote start Car not locked

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล รถ​ไม่ได้​ล็อคไว้

No remote star Key in car

ไม่​มี​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล กุญแจ​อยู่​ในรถ

Remote start off Gear not in P

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน เกียร์​ไม่​อยู่​ในตำแหน่ง P

Remote start off Driver in car

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน คนขับ​อยู่​ในรถ

Remote start off Engine warning

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน มี​การ​เตือน​เกี่ยวกับเครื่องยนต์

Remote start off Bonnet open

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน มี​การ​เปิด​ฝา​กระโปรงหน้า

Remote start off Low battery

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน แรงดันไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่ต่ำ

Remote start off Low fuel level

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ปิด​ทำงาน ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงต่ำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่