แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ภาพรวมเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

ตัวเลือก​เมนู​ต่อไปนี้​จำนวน​หนึ่ง​กำหนดให้​ต้อง​มี​การ​ทำงาน​หรือ​ฮาร์ดแวร์​ติดตั้ง​อยู่​ในรถ

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

Digital speed Parking heater * Additional heater * TC options Service status Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

Messages (##)

จำนวน​ของ​ข้อความ​จะ​แสดง​อยู่​ในวงเล็บ

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

Settings * Themes Contrast mode/Colour mode Service status Messages

จำนวน​ของ​ข้อความ​จะ​แสดง​อยู่​ในวงเล็บ

Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

Parking heater * Trip computer reset

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่