แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอ​แสดง​ใน​รถ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ที่​แตกต่าง​กัน​จำนวนมาก สัญลักษณ์​เหล่านี้​แบ่ง​ออก​ได้​เป็น​สัญลักษณ์​เตือน สัญลักษณ์​ไฟ​แสดง และ​สัญลักษณ์ข้อมูล

ด้านล่าง​นี้​คือ​สัญลักษณ์​ที่​พบ​บ่อย​พร้อม​กับ​ความหมาย​และ​การ​อ้างอิง​ไป​ยัง​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ที่​มี​แสดง​อยู่​ในคู่มือ

- สัญลักษณ์​ไฟ​เตือน​สี​แดง​จะ​สว่าง​เมื่อ​มี​ข้อบกพร่อง​ที่​แสดง​ว่า​อาจ​มี​ผล​ต่อ​ความ​ปลอดภัย และ/หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของรถ ข้อความ​อธิบาย​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ใน​เวลาเดียวกัน

- สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม เมื่อ​มี​ความ​ผิดพลาด​ใดๆ เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​ใดๆ ของรถ สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

สัญลักษณ​เตือน​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญลักษณ์

ความหมาย

ดูที่

ความ​ดัน​น้ำมันต่ำ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

ใช้​เบรก​จอดอยู่

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน , เบรกจอด

ใช้​เบรก​จอดอยู่​, สัญลักษณ์ทางเลือก

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

ถุง​ลมนิรภัย - SRS

ความปลอดภัย - สัญลักษณ์เตือน , แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัดนิรภัย , แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

อัล​เทอร์​เน​เตอร์​ไม่ชาร์จ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน , เบรกเท้า

การเตือน​, โหมด​ความปลอดภัย

ความปลอดภัย - สัญลักษณ์เตือน , ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​โหมดปลอดภัย, แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน, ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Powershift

สัญลักษณ์​แสดง​การ​ควบคุม​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญลักษณ์

ความหมาย

ดูที่

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABL*

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอคทีฟ

ระบบ​ไอเสีย

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABS

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , เบรกเท้า

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ถูกกระตุ้น

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ระบบเสถียรภาพ, ESC (การ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์)

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ​, โหมด Sport

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - สัญลักษณ์​และข้อความ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์ล่วงหน้า (ดีเซล)

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​ถังต่ำ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

ข้อมูล อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดง

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

ไฟ​สูง เปิด

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ไฟสูง/ไฟต่ำ

ไฟ​เลี้ยวด้านซ้าย

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

ไฟ​เลี้ยวด้านขวา

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

Start/Stop* - เครื่องยนต์​ดับ​โดยอัตโนมัติ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , Start/Stop - สัญลักษณ์​และข้อความ

ฟังก์ชัน ECO * เปิดทำงาน

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , ECO

ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล , การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญลักษณ์

ความหมาย

ดูที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถคงที่*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* ระยะห่าง

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - ACC , ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - ภาพรวม

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบดัดแปลง*, ระบบ​เตือนระยะห่าง*(ตัว​เตือนระยะ)

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - ตั้ง​รอบเวลา , ระบบ​เตือนระยะห่าง

เซ็นเซอร์เรดาร์*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ - สัญลักษณ์​และข้อความ , ระบบ​เตือนระยะห่าง - สัญลักษณ์​และข้อความ, ระบบ​เตือน​การชน - สัญลักษณ์​และข้อความ

เซ็นเซอร์​กระจกหน้า*, เซ็นเซอร์​แบบกล้อง*, เซ็นเซอร์​แบบเลเซอร์*

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ , City Safety™ - สัญลักษณ์​และข้อความ, ระบบ​เตือน​การชน - สัญลักษณ์​และข้อความ, Driver Alert Control (DAC) - สัญลักษณ์​และข้อความ, การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - สัญลักษณ์​และข้อความ

เบรกอัตโนมัติ*, ระบบ​เตือนระยะห่าง* (ตัว​เตือนระยะ), City SafetyTM, ระบบ​เตือน​การชน*

ระบบ​เตือนระยะห่าง - สัญลักษณ์​และข้อความ , City Safety™ - สัญลักษณ์​และข้อความ, ระบบ​เตือน​การชน - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ ABL*

ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอคทีฟ

ระบบ​เตือนคนขับ*, ถึง​เวลา​หยุดพัก

Driver Alert Control (DAC) - การทำงาน

ระบบ​เตือนคนขับ*, ถึง​เวลา​หยุดพัก

Driver Alert Control (DAC) - สัญลักษณ์​และข้อความ

เบรกจอด

เบรกจอด

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน*

ที่​ปัด​น้ำฝน​และ​การ​ล้างกระจก

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ AHB (Active High Beam)*

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ

Start/Stop*

Start/Stop - สัญลักษณ์​และข้อความ

Start/Stop*

Start/Stop - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนคนขับ*, การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)

Driver Alert Control (DAC) - สัญลักษณ์​และข้อความ , การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนคนขับ*, การ​เตือน​การ​เปลี่ยนเลน*

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

ระบบ​เตือนคนขับ*, การ​เตือน​การ​เปลี่ยนเลน*

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - สัญลักษณ์​และข้อความ

ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้*

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) - การทำงาน

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ห้องโดยสาร*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* จำเป็นต้อง​ได้รับบริการ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​สั่งงานไว้*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​สั่งงานไว้*

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

แบตเตอรี่ต่ำ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ข้อความ

ที่​เปิด​ฝา​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, ด้านขวา

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

ไฟ​แสดงเกียร์

ไฟ​แสดงเกียร์

ตำแหน่งเกียร์

ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic

การ​วัด​ระดับน้ำมัน

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

สัญลักษณ์​ข้อมูล​ใน​หน้าจอ​หลังคาคอนโซล

สัญลักษณ์

ความหมาย

ดูที่

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ถุง​ลมนิรภัย​, เบาะ​นั่งผู้โดยสาร​, มี​การทำงาน

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร - การ​เปิด​ใช้งาน/การ​ยกเลิก​การทำงาน

ถุง​ลมนิรภัย​, เบาะ​นั่งผู้โดยสาร​, ยกเลิก​การทำงาน

ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับผู้โดยสาร - การ​เปิด​ใช้งาน/การ​ยกเลิก​การทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่