มาตร​วัด​และ​ชุดควบคุม

ตำแหน่งกุญแจ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

กุญแจ​สตาร์ต​ที่​ไม่เสียบ/เสียบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​สตาร์ต​ที่​ไม่เสียบ/เสียบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

บันทึก

สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์​กุญแจ โดย​สามารถ​เก็บ​กุญแจ​ไว้​ใน​ที่​อื่นๆ เช่น ใน​กระเป๋า ได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ ดูที่ Keyless drive (ระบบ​ไร้กุญแจ)

เสียบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

  1. จับ​ที่​ปลาย​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้ และ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ
  2. จากนั้น​กด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ลง​ใน​กระบอก​ตัว​ล็อค​จนสุด

สำคัญ

วัตถุ​แปลกปลอม​ใน​สวิตช์​กุญแจ​อาจ​ทำ​ให้​การ​ทำงาน​บกพร่อง​หรือ​ทำ​ให้ล็​อก​เสียหายได้

ห้าม​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​หัน​ด้าน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​เข้า​ไป ให้​จับ​ปลาย​ด้าน​ที่​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้ ดูที่ เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การถอด/การประกอบ

ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลออก

ดัน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ลง​ไป​และ​ปล่อย​ให้​ถูก​ดัน​กลับ จากนั้น​จึง​ดึง​ออก​จาก​สวิตช์กุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่