My Car

MY CAR - การ​ตั้ง​ค่าเสียง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัวเลือก​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​เสียง​ในเมนู MY CAR ใช้​ใน​การ​จัดการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ฝึก​ใช้​งาน​คำสั่ง​เสียง และ​รายการ​คำสั่ง​สำหรับ​การ​รับรู้เสียง

Voice control settings

อ่านเกี่ยวกับ

Tutorial

ฟังก์ชัน​วิธีใช้​สำหรับ​การ​รับรู้เสียง

Command list Global commands Navigation commands Radio commands Media commands Phone commands

Navigation commands เฉพาะ​เมื่อ​ติดตั้ง​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอลโว่* ไว้เท่านั้น

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - คำสั่งด่วน

User setting Default Trained user

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - การ​ตั้งค่า

Speaker adaptation

ฟังก์ชัน​วิธีใช้​สำหรับ​การ​รับรู้เสียง

Read out speed Fast Medium Slow

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - การ​ตั้งค่า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่