My Car

MY CAR - ระบบ​สนับสนุน​การ​ขับขี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น ระบบ​เตือน​การ​ชน​และ​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

Driver support system

อ่านเกี่ยวกับ

Collision warning

Collision warning On Off

ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน

Warning distance Short Normal Long

ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน

Warning sound On Off

ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning On Off

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

On at startup On Off

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

Increased sensitivity On Off

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

Road sign information

Road sign information On Off

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) - การทำงาน

Speed alert On Off

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI) - การทำงาน

ESC OFF On Off

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - การทำงาน

City Safety On Off

City Safety™ - การ​ใช้งาน

BLIS On Off

BLIS - การ​ใช้งาน

Distance alert On Off

ระบบ​เตือนระยะห่าง

Driver Alert On Off

Driver Alert Control (DAC) - การทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่