สัญลักษณ์​และข้อความ

ข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​สัญลักษณ์​เตือน สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล หรือ​สัญลักษณ์​แสดง​สว่าง​ขึ้น ข้อความ​เสริม​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​บน​จอ​แสดง​ข้อมูล​พร้อมกัน

ข้อความ

ความหมาย

Stop safely ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

หยุด​รถ​และ​ดับเครื่องยนต์ มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​รุนแรง ให้​ปรึกษาศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Stop engine ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

หยุด​รถ​และ​ดับเครื่องยนต์ มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​รุนแรง ให้​ปรึกษาศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Service urgent ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

ให้​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้งเพื่อ​ตรวจสอบ​รถในทันที

การ​บริการ​ที่จำเป็น ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

ให้​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้งเพื่อ​ตรวจสอบ​รถในทันที

See manual ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

อ่าน​คู่มือ​เจ้าของรถ

Book time for maintenance

ถึง​เวลา​นัด​หมาย​เวลา​สำหรับ​เข้า​รับ​บริการ​ตามปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Time for regular maintenance

ถึง​เวลา​นัด​หมาย​เวลา​สำหรับ​เข้า​รับ​บริการ​ตามปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง ช่วงเวลา​นี้​จะ​ตัดสิน​จาก​ระยะทาง​ที่​ขับ​รถ จำนวน​เดือน​ตั้งแต่​เข้า​รับ​บริการ​ครั้ง​สุดท้าย เวลา​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์ และ​เกรดน้ำมัน

Maintenance overdue

หาก​ไม่​นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ​ตาม​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ ชิ้นส่วน​ที่​เสียหาย​ใดๆ จะ​ไม่​ครอบคลุม​โดย​การ​รับประกัน โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Transmission Oil change needed

ให้​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้งเพื่อ​ตรวจสอบ​รถในทันที

Transmission Reduced performance

กระปุก​เกียร์​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เต็มที่ ให้​ขับ​รถ​อย่าง​ระมัดระวัง​จนกระทั่ง​ข้อความหายไปสำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic

ถ้า​ปรากฏ​ขึ้น​ซ้ำๆ โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอลโว่ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Transmission hot Reduce speed

ขับ​รถ​อย่าง​นุ่มนวล​หรือ​หยุด​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่ปลอดภัย ปลด​เกียร์​และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​อยู่​ที่​ความเร็ว​รอบ​เดิน​เบา​จนกระทั่ง​ข้อความหายไปสำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ โปรดดู ชุด​เกียร์อัตโนมัติ -- Geartronic

Transmission hot Stop safely Wait for cooling

ข้อบกพร่อง​ที่รุนแรง หยุด​รถ​ในทันที​ใน​ลักษณะ​ที่​ปลอดภัย และ​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

การ​ทำงาน​หนึ่ง​ได้​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว และ​จะ​ได้รับ​การ​รี​เซต​โดย​อัตโนมัติ​ขณะ​ขับ​รถ หรือ​หลัง​การ​สตาร์ต​เครื่อง​อีกครั้ง

Low battery charge Power save mode

ระบบ​เครื่อง​เสียง​ถูก​ปิด​เพื่อ​ประหยัดพลังงาน ชาร์จแบตเตอรี่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่