ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

เกรด​ที่กำหนด: DOT 4

ความจุ: 0.6 ลิตร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่