ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

น้ำมันเครื่อง - สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ​อาจ​ทำ​ให้​อุณหภูมิ​ของ​น้ำมัน​หรือ​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​สูงผิดปกติ ด้านล่าง​นี้​คือ​ตัวอย่าง​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

ตรวจเช็ค​ระดับน้ำมันเครื่อง ให้​บ่อย​ขึ้น​สำหรับ​การ​เดินทางไกล:

  • เมื่อ​พ่วง​ลาก​คาราวาน​หรือ​รถพ่วง
  • ใน​เขตภูเขา
  • ที่​ความเร็วสูง
  • ที่​อุณหภูมิ​ต่ำกว่า -30 °C หรือ​สูงกว่า +40 °C

ด้านบน​นี้​ใช้​สำหรับ​ระยะทางการ​ขับ​ขี่​สั้นๆ ที่​อุณหภูมิ​ต่ำด้วย

สำหรับ​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ ให้​เลือกใช้​น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เพื่อ​เพิ่ม​การ​ปกป้อง​เครื่องยนต์​เป็นพิเศษ

คำแนะนำ​ของ​วอลโว่:

สำคัญ

เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ของ​เครื่องยนต์ เครื่องยนต์​ทั้งหมด​จะ​ได้รับ​การ​เติม​น้ำมัน​เครื่องยนต์​สังเคราะห์​แบบ​ดัดแปลง​พิเศษ​จากโรงงาน น้ำมัน​ที่​เลือก​เป็น​ผล​จาก​การ​พิจารณา​ประเด็น​ต่างๆ อย่าง​ละเอียด ซึ่ง​ได้แก่ อายุ​การ​ใช้​งาน คุณสมบัติ​การ​สตาร์ต การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อสิ่งแวดล้อม

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้ ให้​ใช้​เฉพาะ​เกรด​น้ำมัน​ที่​กำหนดให้​ใช้​เท่านั้น​สำหรับ​การ​เติม​และ​การ​เปลี่ยน​น้ำมัน มิฉะนั้น​จะ​เกิด​ความ​เสี่ยง​ใน​ด้าน​อายุ​การ​ใช้​งาน คุณสมบัติ​การ​สตาร์ต การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อสิ่งแวดล้อม

Volvo Car Corporation จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ตาม​การ​รับประกัน หาก​ไม่​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ตาม​เกรด​และ​ความ​หนืด​ที่กำหนด

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้​เปลี่ยนน้ำมัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่