ของเหลว​และ​สาร​หล่อลื่น

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาตร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปริมาตร​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

เครื่องยนต์

ความจุ (ลิตร)

เกรด​ที่กำหนด

เครื่องยนต์เบนซิน

ประมาณ 70

น้ำมันเชื้อเพลิง - เบนซิน

เครื่องยนต์ดีเซล

ประมาณ 70

น้ำมันเชื้อเพลิง - ดีเซล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่