แหล่งข้อมูล​เสียง​ภายนอก​ผ่าน​ทางอินพุต AUX/USB

การ​เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​เสียง​ภายนอก​ผ่าน​ทางอินพุต AUX/USB

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​แหล่ง​เสียง​ภายนอก เช่น iPod® หรือ​เครื่องเล่น MP3 เข้า​กับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​ใดๆ ใน​คอนโซลกลาง

จุด​ต่อเชื่อม​สำหรับ​แหล่ง​เสียงภายนอก

จุด​ต่อเชื่อม​สำหรับ​แหล่ง​เสียงภายนอก

          

การ​เชื่อมต่อ​กับ​แหล่งเสียง:

เชื่อมต่อ​แหล่งข้อมูล​เสียง​ของ​ท่าน​กับ​จุด​เชื่อมต่อ​จุด​ใด​จุด​หนึ่ง​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​คอนโซลกลาง (ดูภาพประกอบ)

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​สื่อ ให้กด MEDIA, หมุน TUNE ไป​ยัง​แหล่งข้อมูลเสียง USB, iPod หรือ AUX ที่​ต้องการ​แล้วกด OK/MENU

ข้อความ Reading USB จะ​ปรากฏ​ใน​จอแสดงผล​ในขณะ​ที่​ระบบ​โหลด​โครงสร้าง​แฟ้ม​จาก​สื่อ​เก็บข้อมูล การ​โหลด​อาจ​ใช้​เวลา​สักครู่ ขึ้นอยู่​กับ​โครงสร้าง​แฟ้ม​และ​จำนวนแฟ้ม

บันทึก

ระบบ​จะ​รองรับ​เครื่องเล่น iPod® เกือบ​ทุก​รุ่น​ที่​ผลิต​ในปี 2005 หรือ​รุ่น​หลังจากนี้

บันทึก

เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​การเชื่อมต่อ USB เสียหาย การ​ดำเนินการ​นี้​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​หาก​มี​การ​ลัดวงจร​ใน​การเชื่อมต่อ USB หรือ​หากอุปกรณ์ USB ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ใช้​ไฟเลี้ยง​มากเกินไป (เหตุการณ์​นี้​อาจ​เกิดขึ้น​ได้​หาก​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ไม่​สอดคล้อง​กับมาตรฐาน USB) การเชื่อมต่อ USB จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ที่​สตาร์ต​รถ เว้นเสียแต่​ว่า​ข้อบกพร่อง​นี้​ยัง​เกิดขึ้นอีก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่