รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แอพ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แอพพลิเคชั่น (แอพ) เป็น​แอพพลิเคชั่น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​เชื่อมต่อ​รถยนต์​กับอินเทอร์เน็ต แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป แต่​ชนิด​ของ​แอพ​จะ​ประกอบด้วย​บริการ​นำ​ทาง สื่อ​ทาง​สังคม วิทยุ​ทาง​อินเทอร์เน็ต และ​บริการ​เพลง เป็นต้น

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู

ใน​การ​ใช้​งาน​แอพ ขั้น​แรก รถจะต้องเชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต ก่อน

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​ระบบ​เครือข่าย​แบบ​ไร้​สายแล้ว สัญลักษณ์ จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​มุม​บน​ขวา​ของหน้าจอ ถ้า​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ จะ​มี​การ​แจ้ง​ให้​ทราบ​บนหน้าจอ

บันทึก

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​อินเทอร์เน็ต​จะ​มี​การ​ส่งผ่านข้อมูล (ปริมาณ​การ​ใช้ข้อมูล) ซึ่ง​จะ​มีค่าใช้จ่าย

การ​ใช้​งาน​การ​โรม​มิ่ง​ข้อมูล​จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การรับ/ส่งข้อมูล

กด​ปุ่ม​การเชื่อมต่อ ใน​คอนโซล​กลาง​และเลือก Apps เพื่อ​แสดงแอพแอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป และ​อาจ​แตกต่าง​กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​อุปกรณ์​และตลาดที่​มีอยู่ เลือก​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง​ใน​รายการ แล้ว​เริ่ม​ใช้​งาน​โดย​การกด OK/MENU

แอพ​จะ​ได้รับ​การ​ดาวน์​โหลด​จาก​อินเทอร์เน็ต​ลง​ไป​ใน​รถ และ​เรียกใช้​งาน​จาก​ที่นั่น แอพ​จะโหลด (มี​การอัพเดท) ทุก​ครั้ง​ที่​เริ่ม​ใช้​งาน นั่น​หมายถึง​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ทุก​ครั้ง​ที่​ใช้​งานแอพ

บาง​แอพ​จำเป็นต้อง​ใช้​ข้อมูลตำแหน่ง สัญลักษณ์ จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ เมื่อ​มี​การ​แบ่งปัน​ข้อมูลตำแหน่ง

ล็อกอิน

การ​ใช้แอพ/บริการ​บางอย่าง​จำเป็นต้อง​ล็อกอิน​เข้า​สู่ระบบ โดย​มี​อยู่​สอง​ชนิดด้วยกัน:

  • แอ​พบาง​แอพ​กำหนดให้​จำเป็นต้อง​ลงทะเบียน​กับ​ผู้​ให้บริการ​แอพ​นั้นๆ เสียก่อน เมื่อ​แอพ​เริ่ม​ทำงาน จะ​มี​การ​ร้อง​ขอให้​ท่าน​ล็อกอิน​เข้า​สู่ระบบ ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​หน้าจอ​เพื่อ​ลงทะเบียน หรือ​ใช้​บัญชี​ผู้ใช้​ที่​มี​อยู่​แล้ว​ใน​การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่ระบบ
  • แอพ/บริการ​บางอย่าง​กำหนดให้​ล็อกอิน​เข้า​สู่​ระบบ​โดยใช้ Volvo ID ส่วนตัว ลงทะเบียน​หรือ​ใช้​บัญชี​ผู้ใช้​ที่​มี​อยู่​แล้ว และ​เข้า​ใช้​ประโยชน์​จาก​บริการ​ต่างๆ เช่น ส่ง​ที่​อยู่​จาก​บริการ​แผน​ที่​บน​อินเทอร์เน็ต​โดยตรง​ไป​ยัง​แอ​พระบบ​นำ​ทาง หรือ​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​วอลโว่*

    Sensus Navigation.

    สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​วิธีการ​สร้าง​บัญชี​ผู้ใช้​ของ​ท่าน โปรด​ดูที่ Volvo ID

บริการ​นำทาง

บริการ​นำ​ทาง​จะ​มี​ข้อมูล​ถนน​ซึ่ง​จะ​นำไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่ตั้ง​ค่าล่วงหน้า ไม่​สามารถ​รับประกัน​ความ​น่าเชื่อถือ​ของ​เส้นทาง​การ​เดินทาง​ที่​แนะนำ​ทั้งหมด​ได้ เนื่องจาก​สถานการณ์​ภายนอก​ต่างๆ ที่​เกิดขึ้น เช่น การ​เปลี่ยนแปลง​สภาพ​อากาศ​อย่าง​ฉับพลัน​จะ​ส่งผล​ต่อ​ประสิทธิภาพ​และ​การ​ประเมินผล​ของ​ระบบ​นำทาง

คำเตือน

ปฏิบัติ​ตาม​สิ่งต่อไปนี้

  • ให้​ความ​สนใจ​และ​ใส่​ใจ​กับ​ท้อง​ถนน​และ​แน่ใจ​ว่า​สมาธิ​ของ​ท่าน​อยู่​กับ​การ​ขับขี่
  • ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ขับ​ขี่​อย่าง​มี​สติ​อยู่เสมอ
  • เนื่องจาก​สภาพ​อากาศ​หรือ​เวลา​ที่​ผ่าน​ไป​สามารถ​จะ​ส่งผล​ต่อ​สภาพ​บน​ท้อง​ถนน ดังนั้น จึง​ไม่​สามารถ​รับประกัน​ความ​น่าเชื่อถือ​ใน​คำแนะนำ​บางอย่างได้

บันทึก

ท่าน​สามารถ​อัพเกรดเป็น Sensus Navigation ซึ่ง​มี​การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​มาก​ขึ้นได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของท่าน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่