รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​การซ่อม*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จัดการ​ข้อมูล​การ​เข้า​รับบริการ​, การ​ซ่อม และ​การ​จอง​เวลา​โดยตรง​ใน​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของท่าน

การ​บริการ​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​จอง​เวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​และ​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​ได้​อย่าง​สะดวกสบาย​จาก​ภายใน​รถโดยตรง ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน ซึ่ง​ตัวแทน​จำหน่าย​สามารถ​เตรียมการ​สำหรับ​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการได้ ตัวแทน​จำหน่าย​จะ​ติดต่อ​ท่าน​เพื่อ​นัด​หมายเวลา สำหรับ​บาง​ตลาด ระบบ​จะ​เตือน​ท่าน​เมื่อ​ใกล้​ถึง​เวลา​ที่​นัด​หมาย และ​ระบบ​นำทางใช้กับ Sensus Navigation ยัง​ช่วย​นำ​ทาง​ท่าน​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​เมื่อ​ถึง​เวลา​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​ได้​อีกด้วย

ก่อนที่​จะ​สามารถ​ใช้​บริการได้

Volvo ID และ​โปร​ไฟล์​ของฉัน

 • ลงทะเบียน Volvo ID สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​วิธีการสร้าง Volvo ID ดูที่ Volvo ID
 • ล็อกอิน​เข้า​สู่​เว็บพอร์ทัล My Volvo, ไป​ที่​โปร​ไฟล์​ของ​ท่าน และ​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ตรวจสอบ​ว่า​รถ​ได้รับ​การ​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​ท่านแล้ว

ตรวจสอบ​ว่า​ข้อมูล​สำหรับ​การ​ติดต่อ​ท่านถูกต้อง

เลือก​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ที่​ท่าน​ต้องการ​ติดต่อ​เพื่อ​เข้า​รับ​บริการ​และ​ทำ​การซ่อม

เลือก​ช่องทางการ​ติดต่อ​ที่ต้องการ (SMS หรือโทรศัพท์) ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​รถ​และ​ไป​ที่​ท่าน​โดย​ผ่าน​ทางอีเมล

เงื่อนไข​สำหรับ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จากรถ

 • ใน​การ​ส่ง​และ​รับ​ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ไป​ยัง​และ​จาก​รถ รถจะต้องเชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต
 • เนื่องจาก​ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จะ​ถูก​ส่งผ่าน​ทางการ​สมัคร​ใช้​งาน​โทรศัพท์​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ดังนั้น​จึง​จะ​มี​การ​สอบถาม​ท่าน​ว่า ท่าน​ต้องการ​ให้​ส่ง​ข้อมูลหรือไม่ ระบบ​จะ​ถาม​คำถาม​นี้​เพียง​หนึ่ง​ครั้ง หลังจาก​นั้น​จะ​นำไปใช้​กับ​การ​เชื่อมต่อ​ที่​เลือก​ไว้​ภายใน​ช่วงเวลา​ที่​จำกัดช่วงหนึ่ง
 • เพื่อให้​การ​บริการ​สามารถ​ทำงาน​ได้ และ​เพื่อให้​ระบบ​ทำ​การ​ติดต่อ​โดย​ผ่าน​ทาง​หน้าจอ​ของ​รถ​ได้ จะต้อง​ยอมรับ​ข้อความ​แจ้ง​ให้ทราบ/ข้อความ​แบบ​ผุดขึ้น ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด OK/MENU จากนั้น Service & repairDisplay notifications

การ​ใช้บริการ

ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​เมนู​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ทั้งหมด​ได้​จาก​มุมมอง​ปกติใน MY CAR โดย​การกด OK/MENU จากนั้น Service & repair

เมื่อ​ถึง​กำหนดเวลา​ใน​การ​เข้า​รับ​บริการ และ​ใน​บาง​กรณี เมื่อ​รถ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ซ่อม จะ​มี​การ​แจ้ง​ให้​ทราบในแผง​หน้าปัด​แบบรวม และ​ผ่าน​ทาง​เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​ในหน้าจอ

ข้อความ​แจ้ง​การ​เข้า​รับ​บริการ​ในหน้าจอ

ข้อความ​แจ้ง​การ​เข้า​รับ​บริการ​ในหน้าจอ

ความหมาย​ของ​ตัวเลือก​คำตอบ​ใน​เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​บนหน้าจอ:

 • Yes - คำ​ขอ​การ​เข้า​รับ​บริการ​ได้​ถูก​ส่งไป​ยัง​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน และ​ตัวแทน​จำหน่าย​ได้​ส่ง​ข้อเสนอ​สำหรับ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​กลับมาแล้ว ไฟ​เตือน​การ​เข้า​รับ​บริการ​จะ​ดับ​ลง และ​ข้อความ​แจ้ง​เตือน​การ​เข้า​รับ​บริการ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะหายไป
 • No - ไม่​มี​ข้อความ​แบบ​ผุด​ขึ้น​ข้อความ​อื่น​ที่​จะ​แสดง​ในหน้าจอ ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ยังคง​แสดงอยู่ หลังจาก​เลือก​ตัวเลือก​นี้​แล้ว จะ​สามารถ​เริ่ม​การ​จอง​เวลา​ใน​แบบ​แมน​นวล​ใน​รถ​ได้ โปรด​ดู​ด้านล่างนี้
 • Postpone - เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​สตาร์ต​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

จอง​เวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ หรือ​การ​ซ่อม​ใน​แบบ​แมนนวล

ใช้​กับ​บางตลาด

กดปุ่ม MY CAR ที่​คอนโซล​กลาง แล้วเลือก Service & repairDealer informationRequest service or repair

ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน​โดยอัตโนมัติ

ตัวแทน​จำหน่าย​ส่ง​ข้อเสนอ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ไป​ยังรถ

ยอมรับ​หรือ​ร้อง​ขอ​ข้อเสนอ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​เวลาใหม่

หลังจาก​ยอมรับ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​แล้ว ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​รถ โปรด​ดูที่ My bookings (การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ของฉัน) รถ​จะ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​ท่าน​โดย​อัตโนมัติ​ผ่าน​ทาง​หน้าจอ โดย​ใช้​ตัว​เตือน​ความจำ​เกี่ยวกับ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ และ​นำ​ทาง​ท่าน​ไป​ยังศูนย์บริการ

ท่าน​ยัง​สามารถ​จอง​เวลา​การ​เข้า​ศูนย์บริการ​โดย​ผ่านทาง My Volvo ได้​อีกด้วย ไปที่ "My bookings" (การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ของฉัน) แล้วเลือก "Update" (อัพเดต) เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​การ​จอง​เวลาจาก My Volvo

My bookings (การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​ของฉัน)

ใช้​กับ​บางตลาด

แสดง​ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​ใน​หน้าจอ​ของรถ ยอมรับ​หรือ​ร้อง​ขอ​ข้อเสนอ​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​เวลาใหม่

เลือก Service & repairMy bookings

โทร​หา​ตัวแทนจำหน่าย

ใช้​กับ​บางตลาด

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้า​กับ​รถ ท่าน​สามารถ​โทร​หา​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่านได้

เลือก Service & repairDealer informationCall dealer

การ​ใช้​ระบบ​นำทาง

ใช้​กับ​บางตลาด

,ใช้กับ Sensus Navigation

ป้อน​ศูนย์บริการ​ของ​ท่าน​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง​หรือ​จุด​ผ่าน​ใน​ระบบ​นำทาง

เลือก Service & repairDealer informationSet single destination

เลือก Service & repairDealer informationAdd as waypoint

การ​ส่ง​ข้อมูล​ของรถ

ใช้​กับ​บางตลาด

ข้อมูล​ของ​รถ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​ฐานข้อมูล​ส่วนกลาง​ของ​วอลโว่ (ไม่ใช่​ตัวแทน​จำหน่าย​ของท่าน) ซึ่ง​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​สามารถ​เรียกดู​ข้อมูล​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​หมายเลข​ตัวถังรถ (VINหมายเลข​ตัวถังรถ) หมายเลข​นี้​จะ​พิมพ์​ไว้​ใน​สมุด​คู่มือ​การ​เข้า​รับ​บริการ​และ​สมุด​คู่มือ​การ​รับประกัน​ของ​รถ และ​ยัง​มี​อยู่​ที่​มุม​ด้านล่าง​ซ้าย​ของ​กระจก​หน้า​อีกด้วย

เลือก Service & repairSend car data

ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​ข้อมูล​ของรถ

เมื่อ​ท่าน​ตัดสินใจ​ที่​จะ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​จาก​รถ​ของ​ท่าน ระบบ​จะ​ส่ง​ข้อมูล​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​ข้อมูล​ของ​รถไป ข้อมูล​ของ​รถ​ประกอบด้วย​สัญญาณ​จำนวน​หนึ่ง​ภายใน​ขอบเขตต่อไปนี้:

 • ความ​จำเป็น​ใน​การ​เข้า​รับบริการ
 • สถานะการทำงาน
 • ระดับน้ำมัน/น้ำยา
 • ระยะเดินทาง
 • หมายเลข​ตัวถังรถ (VINหมายเลข​ตัวถังรถ)
 • เวอร์​ชั่น​ของ​ซอฟต์แวร์​ของรถ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่