รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

โมเด็ม​ของรถยนต์ *

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​ติดตั้ง​โมเด็ม​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi ได้​อีกด้วย

การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ช่อง​ใส่​ซิม​การ์ด​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

ช่อง​ใส่​ซิม​การ์ด​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

ใส่​ซิม​การ์ด​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​ลง​ใน​ช่อง​เสียบ​ที่​อยู่​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

กด MY CAR เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsCar modem

ป้อนรหัส PIN ของ​ซิมการ์ด

รถ​จะ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​อินเทอร์เน็ต​ต่างๆ ได้ ดูที่ รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บันทึก

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ป้อนรหัส PIN ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ต​รถ ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อครหัส PIN ให้กด MY CAR เพื่อ​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้น ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsCar modem ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย Lock SIM card

บันทึก

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​อินเทอร์เน็ต​จะ​มี​การ​ส่งผ่านข้อมูล (ปริมาณ​การ​ใช้ข้อมูล) ซึ่ง​จะ​มีค่าใช้จ่าย

การ​ใช้​งาน​การ​โรม​มิ่ง​ข้อมูล​จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การรับ/ส่งข้อมูล

ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต ให้กด MY CAR เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsNone

การแบ่งปันฮอตสปอต Wi-Fi-

เมื่อ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของ​รถยนต์ จะ​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ฮอตสปอต Wi-Fi) เพื่อให้​อุปกรณ์​อื่น​สามารถ​ใช้​โมเด็ม​ของ​รถยนต์ได้

ผู้​ให้บริการเครือข่าย (ซิมการ์ด) จะต้อง​รองรับ​การ​กระจาย​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (distribution of Internet connection)

กด MY CAR เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot

ป้อน​ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และ​ใส่รหัสผ่าน ชื่อ​จะต้อง​มีอักขระ 6-32 ตัว และ​รหัสผ่าน​จะต้อง​มีอักขระ 10-63 ตัว ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ชื่อ​และ​รหัสผ่าน​ใน​ภายหลังได้

สั่ง​งานฮอตสปอต Wi-Fi ของ​รถ โดย​เลือก​ที่​ช่องเลือก

ในตอนนี้ อุปกรณ์​ภายนอก​สามารถ​เชื่อมต่อกับฮอตสปอต Wi-Fi ของ​รถยนต์​ได้แล้ว

การ​ยกเลิก​การ​กระจาย​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - ยกเลิก​การ​เลือกช่อง

บันทึก

การ​ใช้​งานฮอตสปอต Wi-Fi จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​เพิ่มเติม​จาก​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของท่าน

ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ของ​ท่าน​เกี่ยวกับ​ค่าใช้จ่าย​ใน​การรับ/ส่งข้อมูล

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​เข้ากับฮอตสปอต Wi-Fi ของ​รถ​ได้สูงสุด 8 อุปกรณ์ การ​แสดง​จำนวน​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ทำ​ได้​โดย​การกด MY CAR เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settings

จำนวน​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​เข้ากับฮอตสปอต Wi-Fi ของรถยนต์

จำนวน​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​เข้ากับฮอตสปอต Wi-Fi ของรถยนต์

ใน​การ​ดู​ว่า​อุปกรณ์​ใด​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่กับฮอตสปอต Wi-Fi ของ​รถ ให้กด MY CAR เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot

เทคโนโลยี​และ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​ของฮอตสปอต Wi-Fi

ความถี่​ที่ฮอตสปอต Wi-Fi ใช้ คือความถี่ 2.4 GHz ถ้า​มี​อุปกรณ์​หลาย​อุปกรณ์​ที่​ใช้​ความถี่​เดียวกัน​นี้​ใน​เวลา​เดียวกัน อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ลดลงได้

  • ความถี่ - 2.4 GHz
  • มาตรฐาน - 802.11 b/g/n
  • ชนิด​ความปลอดภัย - WPA2-AES-CCMP
  • เสา​อากาศ​สำหรับ​โมเด็ม​ของ​รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​อยู่​บน​หลังคารถ

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​หรือ​การ​เชื่อมต่อ​ไม่ดี

ดูที่ รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่