Volvo On Call (VOC)*

Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo On Call (VOC)* เป็น​บริการ​เสริม​ที่​ท่าน​สมัคร​เป็น​สมาชิก​ใน​ฐานะลูกค้า การ​เป็น​สมาชิก​ประกอบด้วย​บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย​, บริการ​ระบบ​นิรภัย และ​บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

ระบบ VOC จะ​เชื่อมต่อ​กับระบบ SRS และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของรถ รถ​มีโมดูล GSM รวมอยู่​ภายใน​สำหรับ​การ​ติดต่อสื่อสาร​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ VOCแผนที่ จะ​แสดง​ประเทศ​ที่​ระบบ​สามารถ​ให้บริการได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เพื่อ​รับ​ข้อมูล​ล่าสุด เนื่องจาก​แผน​ที่​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ได้ตลอดเวลา การบริการ/ข้อเสนอ​สำหรับ​สมาชิก​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เพื่อ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​บริการ​ต่างๆ ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​ประเทศ​ของท่าน

ความ​พร้อม​ใช้งาน

เมื่อ​นำ​กุญแจ​รีโมต​ออก​จาก​รถ ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​จะ​ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​ต่อไป​เป็นเวลา 5 วัน หลังจาก​นั้น​จะ​ทำงาน​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อ​ชั่วโมง​เป็นเวลาสามสัปดาห์ หลังจากสามสัปดาห์แล้ว ระบบ​จะ​หยุด​ทำงาน​จนกว่า​จะ​สตาร์ต​รถ​อีกครั้ง

ระบบใช้ GPS (Global Positioning System) ใน​การ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของ​รถ และ​ใช้โมดูล GSM ที่​รวมอยู่​ใน​รถ​ใน​การ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ VOC

คำเตือน

ระบบ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​ใน​พื้นที่​มีสัญญาณ GSM ของ​คู่​ค้าของ VOC และ​ใน​ประเทศ​ที่​มีบริการ Volvo On Call เท่านั้น

สัญญาณ​รบกวน​โดยรอบ​หรือ​สัญญาณ​ที่​ไม่​แรง อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เชื่อมต่อ​ได้​เช่นเดียวกับ​โทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างเช่น ใน​พื้นที่​มี​ประชากร​ไม่หนาแน่น

การ​เป็นสมาชิก

การ​เป็น​สมาชิก​จะ​เริ่มต้น​เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถ​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบแล้ว การ​เป็น​สมาชิก​นี้​จะ​มี​ช่วงเวลา​ใช้​งาน​ที่​จำกัด แต่​ท่าน​สามารถ​ต่อ​อายุ​ได้ โดย​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาดนั้นๆ

บริการ​ระบบนิรภัย

บันทึก

การ​โทร​สนทนา​กับศูนย์บริการ VOC ทุก​สาย​จะ​ถูก​บันทึกไว้

ข้อมูล​บน​อิน​เทอร์เนต

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo On Call ดูที่ www.volvocars.com ที่​นั่น​จะ​มี​คำถาม​ที่​ถาม​บ่อย​และ​ข้อมูล​อื่นๆ อีกมาก

การใช้ Volvo ID ส่วน​บุคคล​ทำ​ให้​สามารถ​ล็อกอิน​เข้า​ใช้งานแอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา ได้ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID และ​ประโยชน์​ที่​จะ​ได้รับ รวมถึง​วิธีการสร้าง Volvo ID


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่