ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ECC

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ECC (ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) จะ​รักษา​อุณหภูมิ​ที่​เลือก​ภายใน​ห้อง​โดยสาร และ​สามารถ​แยก​ปรับ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสารได้

ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​จะ​ใช้​เพื่อ​ควบคุมอุณหภูมิ​, ระบบ​ปรับอากาศ​, ความเร็ว​พัดลม​, การ​หมุนเวียน​อากาศ และ​การ​กระจาย​อากาศ​โดยอัตโนมัติ

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ทำ​ความ​ร้อน​ด้วยไฟฟ้า , ด้านซ้าย

ปุ่ม​นี้​จะ​อยู่​ตำแหน่ง​แตกต่าง​กัน ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​รถ​มี​เบาะ​นั่ง​ด้านหน้าที่​มี​การ​ระบาย​อากาศหรือไม่*

การ​กระจายอากาศ - การ​ระบาย​อากาศ​ที่พื้น
การ​กระจายอากาศ - การ​ระบาย​อากาศ​ระดับ​แผง​หน้าปัดควบคุม
การ​กระจายอากาศ - ที่​ไล่​ฝ้า กระจก​บังลม
ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ทำ​ความ​ร้อน​ด้วยไฟฟ้า , ด้านขวา

ปุ่ม​นี้​จะ​อยู่​ตำแหน่ง​แตกต่าง​กัน ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​รถ​มี​เบาะ​นั่ง​ด้านหน้าที่​มี​การ​ระบาย​อากาศหรือไม่*

เบาะ​นั่ง​ด้านหน้าที่​มี​การ​ระบายอากาศ*, ด้านขวา

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่