เงื่อนไขเบื้องต้น

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call*ดูที่ แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ปุ่ม​บน​กุญแจ​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล

ปุ่ม​บน​กุญแจ​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล

การ​ปลดล็อค
การล็อค
ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ
การ​ปลดล็อค​, ฝา​กระโปรงหลัง

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จากระยะไกล

ใน​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล รถยนต์​จะต้อง​ล็อค​อยู่​และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​ปิดอยู่

ปฏิบัติดังนี้:

 1. กดปุ่ม (2) ของ​กุญแจ​เป็น​เวลาสั้นๆ
 2. จากนั้น​ให้กดปุ่ม (3) ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาทีในทันที

ถ้า​สภาพ​ต่างๆ เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​การ​ทำงาน​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​แล้ว การ​ทำงาน​ต่อไปนี้​จะเกิดขึ้น:

 1. ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​หลายครั้ง
 2. เครื่องยนต์สตาร์ต
 3. ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะ​ติด​สว่าง​ค้าง​เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติดแล้ว

บันทึก

หลังจาก​การ​สตาร์ท​ด้วย​รีโมต รถยนต์​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่​แต่​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนที่​จะ​หยุดทำงาน*

โดย​ใช้กุญแจ PCC

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับกุญแจ PCC โปรดดู กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC - ฟังก์ชัน​การ​ทำงานเฉพาะตัว

ไฟ​แสดง​สำหรับ​ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถสำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน และ ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ จะ​กะพริบ​สอง​ถึง​สาม​ครั้ง​เมื่อ​กด​ปุ่ม จากนั้น​จะ​เปลี่ยนเป็น​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​ถ้า​สภาพ​ต่างๆ เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​การ​ทำงาน​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล อย่างไร​ก็​ตาม ไม่ได้​หมายความ​ว่า​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ได้​สตาร์ต​เครื่องยนต์แล้ว

ใน​การ​ตรวจสอบ​ว่า​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ได้​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แล้ว​หรือไม่ ผู้ใช้​สามารถกดปุ่ม (5) ถ้า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว จะ​มี​ไฟ​แสดง​ที่ปุ่ม (2) และ (3)

การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่นต่างๆ

ฟังก์ชั่น​ต่างๆ ต่อไปนี้​จะ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน​โดย​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบรีโมท:

 • ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ
 • ระบบเสียง/วิดีโอ
 • ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

ฟังก์ชั่น​ต่างๆ ที่​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

ฟังก์ชั่น​ต่างๆ ต่อไปนี้​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบรีโมท:

 • ไฟหน้า
 • ไฟ​แสดงตำแหน่ง
 • ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้ายทะเบียน
 • ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหน้า

การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​หยุดทำงาน

ขั้นตอน​ต่อไปนี้​จะ​ดับ​เครื่องยนต์​ที่​สตาร์ต​จากระยะไกล:

 • มี​การ​กดปุ่ม (1), (2) หรือ (4) บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
 • ปลด​ล็อครถยนต์
 • เปิดประตู
 • เหยียบ​แป้น​คันเร่ง​หรือ​แป้นเบรก
 • เลื่อน​คัน​เกียร์​ออก​จากตำแหน่ง P
 • เวลา​ทำงาน​ของ​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกลเกิน 15 นาที

เมื่อ​เครื่องยนต์​ที่​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​หยุด​ทำงาน​แล้ว ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่​เป็นเวลา 3 วินาที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่