เงื่อนไขเบื้องต้น

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​เพื่อให้​สามารถ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ล่วงหน้า​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทางได้ การ​สั่งงาน​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่าน Volvo On Call* ดูที่ แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​ใช้​การ​ตั้ง​ค่าอัตโนมัติ เครื่องยนต์​ที่​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​จะ​ทำงาน​เป็น​เวลาสูงสุด 15 นาที จากนั้น​จะ​เครื่องยนต์​จะ​หยุดทำงาน หลังจาก​การ​สั่งงาน​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​สอง​ครั้ง​แล้ว ท่าน​จะต้อง​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ตาม​วิธี​ปกติ​ก่อนที่​จะ​สามารถ​ใช้​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ได้​อีกครั้ง

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ และ​รถ​ที่​ติดตั้ง​สวิตช์​ฝา​กระโปรงหน้ามี​อยู่ใน XC60, รถ​ที่​มี​ระบบ​สัญญาณเตือน​, รถ​ที่​ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ​ส่วน​ใหญ่ หรือ​ถ้า​ได้เลือก ERS ไว้​สำหรับ​การ​ผลิตใหม่ ไว้เท่านั้น

บันทึก

อายุ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ฟังก์ชั่น​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล ใน​กรณี​ที่​มี​การ​ใช้​ฟังก์ชั่น​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​บ่อยครั้ง ควร​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ปี​ละ​ครั้ง โปรด​ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

บันทึก

ปฏิบัติ​ตามข้อกำหนด/กฎหมาย​ในท้องถิ่น/ประเทศ​เกี่ยวกับ​การ​เดิน​เบาเครื่องยนต์ นอกจากนี้​ยัง​ต้อง​คำนึงถึงกฎ/ข้อบังคับ​ส่วนท้องถิ่น/ระดับ​สากล​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน

คำเตือน

ใน​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบ​รีโมต ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ต้อง​ตรวจสอบรถยนต์
  • ต้อง​ไม่​มี​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อยู่​ภายใน​หรือ​รอบๆ รถ
  • ห้าม​จอด​รถยนต์​ใน​บริเวณ​อับ ไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเท เนื่องจาก​ไอ​เสีย​ที่​ปล่อย​ออกมา​อาจ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผู้คน​และ​สัตว์​ต่างๆ ได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่