เงื่อนไขเบื้องต้น

การ​สตาร์ต​ด้วยรีโมต (ERS) - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call* ดูที่ แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ใน​กรณี​ที่ฟังก์ชัน ERS ทำงาน​ล้มเหลว​หรือ​ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน จะ​มี​สัญลักษณ์​พร้อม​ข้อความ​อธิบาย​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ฟังก์ชัน ERS ไม่​พร้อมทำงาน

ข้อความ

ความหมาย

No remote start Too many tries

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​การสั่งงาน ERS สูงสุดแล้ว 2 ครั้ง

No remote start Low fuel level

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป

No remote start Gear not in P

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​คัน​เกียร์​ไม่ได้​อยู่​ในตำแหน่ง P

No remote start Driver in car

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​คน​อยู่​ใน​ห้องโดยสาร

No remote start Low battery

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​แรงดันไฟฟ้า​แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จ​แบตเตอรี่​โดย​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

No remote start Engine warning

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​ข้อความ​เตือน​จากเครื่องยนต์ ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Remote start off Engine coolant level low

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​ข้อความ​ข้อผิดพลาด​จาก​ระบบ​น้ำ​หล่อ​เย็น โปรดดู น้ำ​หล่อเย็น - ระดับ

No remote start Door open

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​ไม่ได้​ปิดประตู/ฝา​กระโปรงหลัง

No remote start Bonnet open

ERS ไม่​ทำงาน​เนื่องจาก​ฝา​กระโปรง​หน้า​เปิดอยู่

No remote start Car not locked

ERS ไม่​พร้อม​ทำงาน​เนื่องจาก​ไม่ได้​ล็อครถยนต์

No remote star Key in car

ERS ไม่​ทำงาน​เนื่องจาก​กุญแจ​อยู่​ภายในรถ

ฟังก์ชัน ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การทำงาน

ข้อความ

ความหมาย

Remote start off Gear not in P

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​คัน​เกียร์​ไม่ได้​อยู่​ในตำแหน่ง P

Remote start off Driver in car

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​คน​อยู่​ใน​ห้องโดยสาร

Remote start off Engine warning

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​ข้อความ​ข้อผิดพลาด​จากเครื่องยนต์ ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Remote start off Engine coolant level low

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​มี​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​จาก​ระบบ​หล่อเย็น

Remote start off Bonnet open

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​เนื่องจาก​ฝา​กระโปรง​หน้าเปิด

Remote start off Low battery

ERS หยุด​ทำงาน​เนื่องจาก​แรงดันไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ต่ำเกินไป

Remote start off Low fuel level

ERS หยุด​ทำงาน​เนื่องจาก​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่