ห้อง​เก็บสัมภาระ

ช่อง​จ่ายไฟแบบ 12 โวลต์ ห้อง​เก็บสัมภาระ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ช่อง​จ่ายไฟ​ใช้​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น จอแสดงผล เครื่อง​เล่น​เพลง และโทรศัพท์มือถือ

Video thumbnail

ยก​ฝา​ปิด​ขึ้น​เพื่อ​เข้าถึง​ช่องจ่ายไฟ

  • ช่อง​จ่ายไฟ​ยัง​จ่าย​แรงดัน​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่​อยู่​ใน​สวิตช์​กุญแจ​สตาร์ตด้วย

สำคัญ

ช่อง​เสียบ​จ่ายไฟ​ได้สูงสุด 10 A (120 W)

บันทึก

โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า การ​ใช้​ช่อง​จ่ายไฟ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่​อาจ​ทำ​ให้​แบตเตอรี่​ของ​รถ​หมด​ประจุได้

บันทึก

ชุด​สูบ​ลม​สำหรับ​การ​ซ่อม​รูเจาะ​แบบ​ฉุกเฉิน​ได้รับ​การ​ทดสอบ​และ​รับรอง​แล้ว​จาก​วอลโว่ สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน​แบบ​ชั่วคราว​ที่​แนะนำ​โดย​วอลโว่ (TMK) ดูที่ ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่