ห้อง​เก็บสัมภาระ

ชุด​ปฐมพยาบาล*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ

กล่อง​ชุด​ปฐม​พยาบาล​ตั้งอยู่​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่