ห้อง​เก็บสัมภาระ

ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใช้​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ว่า​รถ​จอด​นิ่งอยู่

การ​เก็บ​และ​การพับ

            

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​อยู่​ใน​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​โดย​ติด​ไว้​ด้วย ตัว​หนีบ​สองตัว

ปลด​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​โดย​ดึง​ตัว​ล็อค​ทั้ง​สอง​อัน​ออก​ด้านนอก

หยิบ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ออก​จาก​กล่อง กาง​ออก​แล้ว​ประกบ​ปลาย​ทั้ง​สอง​ด้าน​เข้าด้วยกัน

กาง​ขา​ตั้ง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ใน​การ​ใช้​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​คำนึงถึง​สภาพการจราจร

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​กล่อง​ถูก​ยึด​ไว้​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​อย่าง​แน่น​หนา​หลังจาก​ใช้​งาน​เสร็จแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่