City Safety

City Safety™ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

City Safety จะ​ติดตาม​การจราจร​ด้านหน้า​รถ​โดย​ใช้​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ขอบ​บนสุด​ของ​กระจก​บังลม หาก​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การชน City Safety จะ​หยุด​รถ​โดย​อัตโนมัติ ถือ​ว่า​เป็น​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน

หน้าต่าง​ตัว​ส่ง​และ​รับ​สัญญาณ​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

หน้าต่าง​ตัว​ส่ง​และ​รับ​สัญญาณ​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

หาก​ความเร็ว​ของ​รถ​ท่าน​แตกต่าง​จาก​ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้าเท่ากับ 4-15 กม./ชม. (3-9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) City Safety จะ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ได้​อย่างสิ้นเชิง

City Safety จะ​สั่ง​การ​เบรก​ใน​ระยะใกล้​ในทันที และ​หยุด​รถ​ใน​สถานการณ์​ปกติ คือ​ที่​ด้านหลัง​ของ​รถ​คันหน้า สำหรับ​คนขับ​ส่วน​ใหญ่ การ​เบรก​เช่นนี้​ไม่ใช่​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ปกติ​ของ​ตนเอง และ​อาจ​รู้สึก​ไม่มั่นใจ

หาก​ความเร็ว​ของ​รถ​แตกต่าง​กัน​สูงกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) City Safety อาจ​ไม่​สามารถ​ป้องกัน​การ​ชน​ได้​ด้วย​ตัวเอง เพื่อให้​ได้​แรง​เบรก​อย่าง​เต็มที่ คนขับ​ต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก ทำ​ให้​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ได้ ถึงแม้ว่า​ความเร็ว​แตกต่าง​อาจ​สูงกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ก็ตาม

เมื่อ​ฟังก์ชัน​กำลัง​ทำงาน​และ​ทำ​การ​เบรก แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อความ​ที่​แจ้ง​ว่า​ฟังก์ชัน​กำลัง​ทำงานอยู่

บันทึก

เมื่อ City Safety™ สั่งงาน​เบรก ไฟ​เบรก​จะ​ติดสว่าง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่