City Safety

City Safety™ - การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

City Safety™ คือ​การ​ทำงาน​ที่​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ในขณะ​ที่​การจราจร​หนาแน่น เป็น​ต้น เมื่อ​การ​เปลี่ยน​กระแส​การจราจร รวมทั้ง​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ​อาจจะ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้

เปิด​และปิด

บันทึก

ฟังก์ชั่น City Safety™ จะ​เปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์

ใน​บาง​สถานการณ์ ขอ​แนะนำ​ให้ปิด City Safety™ เช่น เมื่อ​มี​กิ่ง​ไม้​ฟาด​กระทบ​ฝา​กระโปรง​หน้าและ/หรือ​กระจก​บังลม

City Safety™ ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CARMY CAR และ​หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แล้ว จะ​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ได้ดังต่อไปนี้:

  • ค้นหาใน MY CAR เพื่อหา Driver support system แล้ว​เลือกตัวเลือก Off (ปิดทำงาน) ที่ City Safety
การ​ทำงาน​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไม่​คำนึง​ว่า​ระบบ​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​อยู่​ในขณะ​ที่​ดับเครื่องยนต์

คำเตือน

เซ็นเซอร์​เลเซอร์​จะ​ส่ง​แสง​เลเซอร์เมื่อ City Safety™ ถูก​ปิด​ด้วย​มือด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่