Lane assistance

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็คือ (Lane Departure Warning) เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

หลักการของ LDW

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

กล้อง​ตรวจหา​เส้น​ด้านข้าง​ของถนน/เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

หาก​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วยสัญญาณเสียง

บันทึก

คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​เพียง​หนึ่ง​ครั้ง​ในขณะ​ที่​ล้อ​เคลื่อน​ผ่าน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​การ​เดิน​รถเท่านั้น ดังนั้น จึง​ไม่​มี​เสียง​เตือน​ในขณะ​ที่​เส้น​แบ่ง​อยู่​ระหว่าง​ล้อ​ของรถ

คำเตือน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​เพียง​แค่​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​ทำงาน​ใน​สภาพ​การ​ขับขี่​, สภาพจราจร​, สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนนบางอย่าง

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่