Lane assistance

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (Lane Departure Warning)

ปิด​และเปิด

กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน ไฟ​ของ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​เมื่อ​เปิด​ใช้ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนบุคคล

การ​ตั้ง​ค่า​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​โดย​ผ่าน​ทาง​ระบบ​เมนูใน MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

เลือก​จาก​ตัวเลือก​ต่างๆ เหล่านี้:

  • On at startup - ฟังก์ชัน​จะ​ตั้ง​ค่า​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ตเครื่องยนต์ มิฉะนั้น​จะ​ใช้​ค่า​เดียวกับ​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์
  • Increased sensitivity: ความ​ไว​ใน​การ​ตรวจจับ​จะ​เพิ่มขึ้น สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​ใช้​งาน​เร็ว​ขึ้น​และ​มี​ข้อจำกัดน้อยลง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่