Lane assistance

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ Lane Departure Warning) มี​ขีดจำกัด​การ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​สายตา​ของมนุษย์

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อจำกัด​เกี่ยวกับ​เซ็นเซอร์​ของกล้อง

บันทึก

มี​บาง​สถานการณ์ที่ LDW จะ​ไม่​ส่ง​สัญญาณ​เตือน เช่น:


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่