ระบบ​เตือนคนขับ

Driver Alert Control (DAC)* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สามารถ​ทำ​ได้​ที่​จอแสดงผล​ที่​แผง​คอนโซล​กลาง​ผ่าน​ทาง​ระบบเมนู

เปิด/ปิด

ท่าน​สามารถ​ตั้งฟังก์ชัน Driver Alert ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR:

  • มี​เครื่องหมาย​อยู่​ใน​กล่อง​กาเครื่องหมาย - เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน
  • ไม่​มี​เครื่องหมาย​อยู่​ใน​กล่อง​กาเครื่องหมาย - ปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน

การทำงาน

Driver Alert จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​ความเร็ว​สูงกว่า 65 กม./ชม. (40 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​ต่อไป​ตราบ​ใด​ที่​ความเร็ว​ยังคง​สูงกว่า60 กม./ชม. (37 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ถ้า​การ​ขับ​ขี่​รถยนต์​เป็นไป​อย่าง​ไม่​สม่ำเสมอ คนขับ​จะ​ได้รับ​แจ้ง​โดย​ใช้​สัญญาณเสียง​เตือน​พร้อม​ด้วยข้อความ Driver Alert Time for a break และ​ใน​เวลา​เดียวกัน สัญลักษณ์​ที่​เกี่ยวข้อง​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม หลังจาก​ช่วงเวลา​หนึ่ง การ​เตือน​จะ​เกิดขึ้น​ซ้ำ​หาก​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​รถ​ไม่​ดีขึ้น

สัญลักษณ์​เตือน​นี้​สามารถ​ปิดได้:

  • กดปุ่ม OK ที่​สวิตช์​โยกด้านซ้าย

คำเตือน

ควร​เอา​ใจ​ใส่​กับ​สัญญาณ​เตือน​อย่าง​เอา​จริง​เอา​จัง เนื่องจาก​คนขับ​ที่​ง่วง​นอน​มักจะ​ไม่​รู้​ถึง​ภาวะ​ของตนเอง

ใน​กรณี​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน​หรือ​คนขับ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า ให้​หยุด​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด แล้วพัก

จาก​การ​วิจัย​พบว่า​การ​ขับ​รถ​เมื่อ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า​จะ​มี​อันตราย​เท่ากับ​การ​ขับ​ขี่​ภายใต้​ผลกระทบ​จากแอลกอฮอล์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่