ระบบ​เตือนระยะห่าง

Distance Alert* - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง ((Distance Alert)) จะ​เตือน​คนขับ​ถ้า​ช่วงเวลา​ตาม​ระยะห่าง​กับ​รถ​คัน​หน้า​สั้นเกินไป

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​เซ็นเซอร์​เรดาร์​ตัวเดียวกับ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ และ ระบบ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรกอัตโนมัติ ซึ่ง​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับหนึ่ง

บันทึก

แสง​จ้า แสง​สะท้อน​หรือ​ความ​แตกต่าง​อย่าง​มาก​ของ​ความ​เข้ม​แสง รวมทั้ง​การ​สวม​แว่น​กัน​แดด อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ไฟ​เตือน​ใน​กระจก​บัง​ลมได้

สภาพ​อากาศ​ไม่​ดี​หรือ​ถนน​ที่​คด​เคี้ยว​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ความสามารถ​ทำงาน​ของ​เรดาร์​ใน​การ​ตรวจจับ​ยานพาหนะข้างหน้า

ขนาด​ของ​ยานพาหนะ​คัน​อื่น​ก็​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ความสามารถ​ใน​การ​ตรวจจับ​ด้วย เช่น รถจักรยานยนต์ ซึ่ง​หมายความ​ว่า ไฟ​เตือน​จะ​ส่อง​สว่าง​ที่​ระยะ​สั้น​กว่า​การ​ตั้ง​ค่า​นี้ หรือ​การ​เตือน​จะ​หยุด​ไปชั่วคราว

นอกจากนี้ ความเร็ว​ที่​สูง​มาก​ยัง​สามารถ​ทำ​ให้​ไฟ​สว่าง​ใน​ระยะ​สั้น​กว่า​ที่​กำหนด​ไว้​เนื่องจาก​ข้อจำกัด​เกี่ยวกับ​ระยะเซ็นเซอร์

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​เรดาร์ โปรด​ดูที่ เซ็นเซอร์เรดาร์ - ข้อจำกัด และ ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่