ระบบ​เตือนระยะห่าง

ระบบ​เตือนระยะห่าง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง ((Distance Alert)) จะ​เตือน​คนขับ​ถ้า​ช่วงเวลา​ตาม​ระยะห่าง​กับ​รถ​คัน​หน้า​สั้นเกินไป

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​มี​ความเร็ว​สูงกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​จะ​ตอบสนอง​ต่อ​รถ​คัน​หน้าที่​แล่น​ใน​ทิศทางเดียวกัน ไม่​มี​ข้อมูล​ระยะ​สำหรับ​รถ​ที่​แล่น​ใกล้​เข้า​มา ที่​แล่น​อย่าง​ช้าๆ หรือ​ที่​อยู่​กับที่

ไฟ​เตือน​สีส้มหมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟ​เตือน​สีส้ม

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟ​เตือน​สี​ส้ม​ใน​กระจก​บัง​ลม​จะ​สว่าง​ขึ้น​คงที่​เมื่อ​ขับ​ใกล้​รถ​คัน​หน้า​กว่า​ช่วงเวลา​ที่ตั้งไว้

บันทึก

สัญญาณ​เตือน​ระยะห่าง​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​กำลัง​ทำงานอยู่

คำเตือน

การ​เตือน​ระยะห่าง​จะ​โต้ตอบ​เฉพาะ​เมื่อ​รถ​มี​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​หน้า​ใกล้​กว่า​ค่าที่​กำหนด​ไว้​เท่านั้น ความเร็ว​ของ​รถ​จะ​ไม่​มีผลกระทบ

การทำงาน

กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​สับเปลี่ยน​ระหว่าง​การ​ทำงาน​เปิด​หรือปิด การ​ทำงาน​จะ​ดำเนิน​อยู่ หาก​หลอดไฟ​ดวง​หนึ่ง​สว่าง​ขึ้น​ในปุ่ม

การ​เลือกใช้​อุปกรณ์​หลาย​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​มี​ที่​ว่าง​สำหรับ​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง ใน​กรณี​นี้ การ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ระบบเมนู MY CARMY CAR ของ​รถ จาก​ที่​นั่น ให้​ค้นหาฟังก์ชัน Distance Alert

ตั้งช่วงเวลา

ตัว​ควบคุม​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​ระยะห่าง​ตามเวลา

ตัว​ควบคุม​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​ระยะห่าง​ตามเวลา

ช่วงเวลา - เพิ่ม/ลด
ระยะห่าง​ตามเวลา - เปิดทำงาน

ท่าน​สามารถ​เลือก​ระยะห่าง​ตาม​เวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ได้​แตกต่าง​กัน​ห้า​ช่วง และ​จะ​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เป็น​เส้นแนวนอน 1-5 เส้น โดย​เมื่อ​จำนวน​เส้น​ยิ่ง​มาก​ขึ้น ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ก็​จะ​ยิ่ง​มากขึ้น เส้น​หนึ่ง​เส้น​จะ​เท่ากับ​ห่าง​จาก​รถ​คันหน้า ประมาณ 1 วินาที5 เส้น จะเท่ากับ ประมาณ 3 วินาที

สัญลักษณ์​เดียวกัน​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ด้วย​เมื่อสั่งงานระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ อีกด้วย

บันทึก

ยิ่ง​ความเร็ว​สูง​เท่าใด ระยะทาง​ที่​คำนวณ​ได้​ใน​หน่วย​เมตร​สำหรับ​ช่วงเวลา​หนึ่ง​ก็​จะ​ยิ่ง​มาก​ขึ้นเท่านั้น

ฟังก์ชันระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ ยัง​นำ​รอบ​เวลา​การ​ทำงาน​ที่ตั้ง​ไว้​ไป​ใช้​อีกด้วย

ใช้​เฉพาะ​ช่วงเวลา​ที่​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละ​ประเทศ​กำหนด​ไว้เท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่