ระบบ​เตือนระยะห่าง

ระบบ​เตือนระยะห่าง* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง ((Distance Alert)) จะ​เตือน​คนขับ​ถ้า​ช่วงเวลา​ตาม​ระยะห่าง​กับ​รถ​คัน​หน้า​สั้นเกินไป

ฟังก์ชั่น​นี้​จะ​มี​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บางอย่าง​ที่​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ถ้า​ฟังก์ชั่น​ถูก​ลด​การ​ทำงาน​ลง​เนื่องจาก​ขีดจำกัด​ใน​การ​ทำงาน​ของตัวเอง

สัญลักษณ์สัญลักษณ์​เป็น​แบบแผนผัง - อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​โดย​ขึ้นกับ​ตลาด​และ​รุ่น​ของรถยนต์

ข้อความ

ความหมาย

Radar blocked See manual

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

เซ็นเซอร์​เรดาร์​ถูก​ปิด​กั้น​และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​ฝน​ตก​หนัก​หรือ​มี​โคลน​สะสม​อยู่​หน้า​เซ็นเซอร์เรดาร์

อ่านเกี่ยวกับ ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์เรดาร์

Collision warning Service required

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​และ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรก​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​หรือบางส่วน

ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่