ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจรหนาแน่น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​ประกอบด้วย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ขั้น​สูง​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

สำหรับ​รถ​ที่​มี​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​จราจรหนาแน่น (หรือ​ที่เรียกว่า "Queue Assist") อีกด้วย

     

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​มี​การ​ทำงานดังต่อไปนี้:

 • ช่วง​ความเร็ว​ที่เพิ่มขึ้น - ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​รถ​หยุดนิ่ง
 • การ​เปลี่ยนเป้าหมาย
 • การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ลดลง​เมื่อ​รถ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับที่
 • การ​ใช้​เบรก​จอดอัตโนมัติ

โปรด​สังเกต​ว่า ความเร็ว​ต่ำสุด​ที่ตั้ง​โปรแกรม​ได้​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติคือ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แม้ว่า​ระบบ​จะ​สามารถ​ตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ลด​ความเร็ว​ลงจนถึง 0 กม./ชม.ได้ แต่ก็ไม่สามารถเลือก/บันทึก​ความเร็ว​ที่​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ได้

ช่วง​ความ​ยาว​ที่​กว้างขึ้น

บันทึก

ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ ประตู​คนขับ​จะต้อง​ปิด​อยู่​และ​คนขับ​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แล้วเท่านั้น

สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​สามารถ​ตามหลัง​รถ​คัน​อื่น​ได้​ในช่วงความเร็ว 0-200 กม./ชม. (0-125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

บันทึก

รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า​จะต้อง​อยู่​ใน​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม จึง​จะ​สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ได้

     

การ​หยุด​รถ​ช่วง​สั้น​ขณะ​เคลื่อนที่​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น หรือ​การ​หยุด​รอ​สัญญาน​ไฟ​จราจร การ​ขับเคลื่อน​จะ​เริ่ม​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​การ​หยุด​ไม่เกินประมาณ 3 วินาที หาก​หยุด​นาน​กว่า​นี้​ก่อนที่​รถ​คัน​หน้า​จะ​เริ่ม​ขยับ​อีก​ครั้ง ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​พร้อม​การ​เบรกอัตโนมัติ ท่าน​ต้อง​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​นี้​อีก​ครั้ง​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

 • กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย

หรือ

 • เหยียบ​แป้นคันเร่ง
> ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​กลับมา​ทำงาน​อีก​ครั้ง​และ​รักษา​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า

บันทึก

ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​จะ​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลานานสูงสุด 4 นาที - หลังจาก​นั้น เบรก​จอด​รถ​จะ​ทำงาน และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​แบบ​แปร​ผัน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

 • ท่าน​จะต้อง​ปลด​เบรก​จอด​รถ​ออก​ก่อน จึง​จะ​สามารถ​สั่ง​ให้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ทำงาน​อีก​ครั้งได้

การ​เปลี่ยนเป้าหมาย

ถ้า​รถ​คัน​หน้าที่​เป็น​เป้าหมาย​เลี้ยว​ทันที แสดง​ว่า​ข้างหน้า​อาจ​มี​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุดนิ่ง

ถ้า​รถ​คัน​หน้าที่​เป็น​เป้าหมาย​เลี้ยว​ทันที แสดง​ว่า​ข้างหน้า​อาจ​มี​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุดนิ่ง

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ ต่ำกว่า30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​เบรก​เพื่อให้​รถ​จอด​อยู่​กับที่

คำเตือน

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ สูงกว่า30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ติดตาม​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ แต่​จะ​เลือกใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

 • คนขับ​ต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​และ​เบรก​ด้วยตนเอง

โหมด​เตรียมพร้อม​อัตโนมัติ​ที่​เปลี่ยนเป้าหมาย

     

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​และ​ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย:

 • เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​แน่ใจ​ว่า​วัตถุ​เป้าหมาย​คือ​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​วัตถุอื่น เช่น ลูก​ระนาด เป็นต้น
 • เมื่อ​ความเร็ว​รถ​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​รถ​คัน​หน้า​เลี้ยว​แยก​ไป ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​ให้​ติดตามอีก

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ขณะที่​รถ​หยุดนิ่ง

ใน​บาง​สถานการณ์ การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​จราจร​หนาแน่น​จะ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​หยุด​อยู่​กับที่ ซึ่ง​หมายถึง​การ​ปลด​เบรก​และ​รถยนต์​อาจ​หมุน ดังนั้น​คนขับ​ต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​เบรก​รถยนต์​ด้วย​ตนเอง​เพื่อ​รักษา​ตำแหน่ง​ของรถ

     

การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​จะ​ปลด​เบรก​เท้า และ​ตั้ง​ให้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย ใน​สถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คนขับ​วาง​เท้า​บน​แป้น​เบรกเท้า
 • มี​การ​ใส่​เบรก​จอดรถ
 • เลื่อน​คัน​เลือก​เกียร์​ไป​ที่ตำแหน่งP, N หรือ R
 • คนขับ​ตั้ง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ให้​ทำงาน​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

การ​ใช้​เบรก​จอดอัตโนมัติ

ใน​บาง​สถานการณ์ การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​จะ​ใส่​เบรก​จอด​รถ​เพื่อให้​รถ​ยังคง​หยุด​อยู่​กับ​ที่ต่อไป

     

ซึ่ง​จะ​เกิดขึ้นเมื่อ:

 • คนขับ​เปิด​ประตู หรือ​ถอด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก
 • ESC เปลี่ยน​จากโหมด Normal เป็นโหมด Sport
 • การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​ได้​รักษา​ให้​รถ​หยุด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลา​เกินกว่า 4 นาทีแล้ว
 • ดับเครื่องยนต์
 • เบรก​ร้อนจัด

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่