ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

เซ็นเซอร์เรดาร์ - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เซ็นเซอร์เรดาร์ จะ​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับ​หนึ่ง เช่น เนื่องจาก​พื้นที่​การ​มองเห็น​ที่​จำกัด เป็นต้น

ความสามารถ​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​แบบ​ปรับ​อัตโนมัติ​ใน​การ​ตรวจจับ​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า​จะ​ลดลง​อย่าง​มาก ถ้า:

  • ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้า​แตกต่าง​จาก​ความเร็ว​ของ​รถ​ของ​ท่าน​อย่างมาก
  • เซ็นเซอร์​แบบ​เรดาร์​ของ​ระบบ​ถูก​บัง เช่น เมื่อ​ฝน​ตก​หนัก หรือ​เมื่อ​มี​น้ำ​สาด​กระเด็น หรือ​มี​วัตถุ​อื่น​สะสม​อยู่​ที่​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​แบบเรดาร์

บันทึก

บริเวณ​ด้านหน้าเร​ดาห์​เซ็นเซอร์​ต้องสะอาด - โปรด​ดู​ที่​หัว​เรื่องย่อย "การบำรุงรักษา"

พื้นที่​การมองเห็น

เซ็นเซอร์​เรดาร์​มี​พื้นที่​การ​มองเห็น​ที่จำกัด ใน​บาง​สถานการณ์​จึง​อาจ​ตรวจ​ไม่​พบ​รถ​คัน​อื่น หรือ​กระทำ​การ​ตรวจจับ​ล่าช้า​กว่า​ที่คาด

พื้นที่​การมองเห็น ACC

พื้นที่​การมองเห็น ACC

บางครั้ง​เซ็นเซอร์​แบบ​เรดาร์​จะ​ตรวจจับ​รถ​คัน​หน้า​ใน​ระยะใกล้​ได้​ช้า เช่น เมื่อ​มี​รถ​ขับ​แทรก​เข้า​มา​ระหว่าง​รถ​ของ​ท่าน​กับ​รถ​คัน​หน้า เป็นต้น
รถ​ขนาด​เล็ก เช่น รถจักรยานยนต์ หรือ​รถ​ที่​ไม่​ขับ​กลาง​เลน​อาจ​ไม่​ถูก​ตรวจพบ
ในทาง​โค้ง เซ็นเซอร์​เรดาร์​อาจ​ตรวจ​พบ​รถ​ผิด​คัน หรือ​รถ​ที่​ตรวจ​พบ​แล้ว​อาจ​หายไป​จากทรรศนะ

คำเตือน

คนขับ​จะต้อง​เอา​ใจ​ใส่​ต่อ​สภาพ​การจราจร และ​เข้า​แทรกแซง​เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่​รักษา​ความเร็ว​หรือ​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม​จาก​รถ​คันหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่​สามารถ​ควบคุม​การจราจร สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนน​ได้​ทุกแบบ

กรุณา​อ่าน​ส่วน​ทุก​ส่วน​ที่​มี​เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​แบบ​ปรับ​อัตโนมัติ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เล่ม​นี้​เพื่อ​ศึกษา​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ต่างๆ ของ​ระบบ​ที่​คนขับ​ควร​รับทราบ​ก่อน​ใช้​งานระบบ

ถือ​เป็น​หน้าที่​คนขับ​ที่​จะต้อง​รักษา​ระยะห่าง​และ​ความเร็ว​รถ​ที่​เหมาะสม ถึงแม้ว่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​ทำงาน​อยู่​ก็ตาม

คำเตือน

ห้าม​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ หรือ​วัตถุ​อื่น​ใด เช่น ไฟ​เสริม เข้า​ที่​ด้านหน้า​ของ​กระจังหน้า

คำเตือน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่ใช่​ระบบ​หลีกเลี่ยง​การชน คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​เอง​หาก​ระบบ​ตรวจ​ไม่​พบ​รถ​คันหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​ไม่​เบรก​ให้กับ​คน​หรือ​สัตว์ หรือ​ให้กับ​ยาน​ยนต์​ขนาด​เล็ก เช่น มอเตอร์ไซค์ และจักรยาน หรือ​รถ​ที่​แล่น​ใกล้​เข้า​มา รถ​และ​วัตถุ​ที่​เคลื่อนที่​ช้า​หรือ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับที่

อย่า​ใช้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่ เช่น การจราจร​ใน​เมือง การจราจร​ที่​คับ​คั่ง ชุม​ทาง หรือ​พื้นผิว​ถนน​ที่​ลื่น ถนน​มี​น้ำ​มาก​หรือ​หิมะ​ละลาย​เป็น​โคลน​บน​ถนน ในขณะ​ที่ฝน/หิมะ​ตก​หนัก ในขณะ​ที่​ทัศน​วิสัย​การ​ขับ​ขี่​ไม่​ดี ถนน​คด​เคี้ยว​หรือ​ถนน​ลื่น เป็นต้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่