ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่* - การ​จัดการความเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่

ท่าน​สามารถสั่งงาน​, ตั้ง​ค่า และ​เปลี่ยนแปลง​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ได้

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถอัตโนมัติ - เปิด/ปิด
โหมด​เตรียมพร้อม​จะ​สิ้นสุด​ลง​และ​จะ​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​อีกครั้ง
โหมดเตรียมพร้อม
ใช้​และ​ปรับความเร็ว
ความเร็ว​ที่เลือก (สีเทา = โหมดส​แตนด์บาย)
ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติทำงาน - สัญลักษณ์ 'สีขาว' (สีเทา = โหมดส​แตนด์บาย)

การ​กระตุ้น​และ​การ​ตั้งความเร็ว

ใน​การ​เปิด​ใช้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วรถ:

 • กด​ปุ่ม​บน​พวงมาลัยสำหรับ CRUISE (แบบ​ไม่มีตัว​จำกัดความเร็ว) หรือ (แบบมีตัว​จำกัดความเร็ว)
> สัญลักษณ์ (6) ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่างขึ้น - ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

ใน​การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถอัตโนมัติ:

 • ที่​ความเร็ว​ที่​ต้องการ ให้​กดปุ่ม หรือ บนพวงมาลัย
> ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ และเครื่องหมาย (5)บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ขึ้น​ที่​ความเร็ว​ที่​เลือก​ไว้ และสัญลักษณ์ (6) เปลี่ยน​จาก​สี​เทา​เป็น​สีขาว - รถ​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

บันทึก

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

การ​เปลี่ยน​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม หรือ บน​พวงมาลัย​เป็น​เวลา​สั้นๆ หรือ​กดค้างไว้

     

ใน​การปรับ 5 กม./ชม. ( 5 ไมล์​ต่อชั่วโมง):

 • ใช้​การ​กด​เป็น​เวลาสั้นๆ: การ​กด​แต่​ละ​ครั้ง​จะ​เป็นการ 5 กม./ชม. ( 5 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
     

ใน​การปรับ 1 กม./ชม. ( 1 ไมล์​ต่อชั่วโมง):

 • กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​และ​ปล่อย​เมื่อ​ถึง​ความเร็ว​ที่ต้องการ

ค่า​เมื่อ​ทำ​การ​กด​ครั้ง​สุดท้าย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในหน่วยความจำ

ถ้า​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็ว​รถ​โดย​การ​เหยียบ​คันเร่ง​ก่อนที่​จะ​กดปุ่ม / ความเร็ว​ของ​รถยนต์​ในขณะ​ที่​กด​ปุ่ม​จะ​ถูก​บันทึกไว้

การ​เร่ง​ความเร็ว​เป็น​เวลา​ชั่วคราว​ด้วย​การ​เหยียบ​คันเร่ง เช่น ในขณะ​ที่​ขับ​แซง​รถ​คัน​อื่น จะ​ไม่​มี​ผล​ต่อ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ รถ​จะ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​ล่าสุด​หลังจาก​ถอนคันเร่ง

บันทึก

ถ้า​มี​การ​กด​ปุ่ม​ใดๆ ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​สอง​สาม​นาที ระบบ​จะ​ถูก​ขัดขวาง​และ​ยกเลิก​การทำงาน ใน​การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​อีก​ครั้ง ต้อง​หยุด​รถ​และ​สตาร์ต​รถยนต์ใหม่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่