ระบบ​ป้องกัน​การ​ลื่นไถล

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบเสถียรภาพ ESC (Electronic Stability Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

การ​ทำงาน​ของระบบ ESC ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อาจ​สังเกต​ได้​จาก​เสียง​ที่​ดัง​ขึ้น​เป็นจังหวะ รถ​อาจจะ​เร่ง​เครื่อง​ช้า​กว่า​ที่​คาด​ไว้​เมื่อ​เหยียบคันเร่ง

คำเตือน

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ ESC ของ​รถ​เป็น​เพียง​ฟังก์ชั่น​เสริม​เท่านั้น ซึ่ง​ไม่​สามารถ​เข้า​ควบคุม​สถานการณ์​ทุก​สถานการณ์​และ​สภาพ​ถนน​ทุก​รูปแบบได้

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

ระบบ ESC ประกอบด้วย​ฟังก์ชัน​การ​ทำงานดังต่อไปนี้:

  • ระบบ​ควบคุม​การ​ลื่นไถล
  • ระบบ​ควบคุม​การ​หมุนฟรี
  • ระบบ​ควบคุม​การ​เกาะ​ยึดถนน

ระบบ​ควบคุม​การ​ลื่นไถล

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ตรวจสอบ​แรง​ขับเคลื่อน​และ​แรง​เบรก​ของ​ล้อ​แต่​ละ​ล้อ​แยกกัน​เพื่อ​ทำ​ให้​รถ​มีเสถียรภาพ

ระบบ​ควบคุม​การ​หมุนฟรี

การ​ทำงาน​นี้​จะ​ป้องกัน​ล้อ​ขับเคลื่อน​ไม่ให้​หมุน​ฟรี​บน​ผิว​ถนน​ในขณะ​เร่งเครื่อง

ระบบ​ควบคุม​การ​เกาะ​ยึดถนน

การ​ทำงาน​นี้​จะ​ถูก​กระตุ้น​ที่​ความเร็ว​ต่ำ และ​จะ​ส่ง​กำลัง​จาก​ล้อ​ขับ​เคลื่อนที่​หมุน​อยู่​ไป​ยัง​ล้อ​ที่​ไม่หมุน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่