ศึกษาคู่มือของคุณ

S80
2016 Late

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์

6 ผลลัพธ์

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์* - การเก็บ

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ เก็บ​อุปกรณ์​ล็อค​แอลกอฮอล์​ไว้​ใน​ที่เก็บ

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์* - ก่อน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​จะ​เปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​พร้อม​สำหรับ​ใช้​งาน​เมื่อ​เปิด​ประตูรถ

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์*

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ ก่อนที่​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ คนขับ​ต้อง​ทดสอบ​ลม​หายใจ​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​คนขับ​ไม่ได้​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของอัลกอฮอล์ การ​ปรับเทียบ​มาตรฐาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​ดำเนินการ​ตาม​ค่า​ขีดจำกัด​ของ​แต่​ละ​ตลาด​ที่​มี​การ​บังคับ​ใช้​ตามกฎหมาย

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์* - สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ เพื่อให้​ทำงาน​อย่าง​ถูกต้อง​และ​ได้ผล​การ​วัด​ที่​แม่นยำ​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้:

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์* - ฟังก์ชั่น​การทำงาน

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ