การ​เปลี่ยนล้อ

แม่แรง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แม่​แรง​ใช้​สำหรับ​การ​ยก​รถยนต์​ขึ้น เช่น เมื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​ยาง เป็นต้น

ท่าน​ควร​ใช้​แม่​แรง​ที่​ให้​มา​กับ​รถ​เมื่อ​เปลี่ยน​ล้ออะไหล่ จะต้อง​หล่อ​ลื่น​เกลียว​แม่​แรง​ไว้​อย่าง​ดี​อยู่เสมอ

บันทึก

แม่​แรง​ยก​รถ​โดยทั่วไป​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ใช้​งาน​เป็น​ครั้ง​คราว​ใน​ระยะเวลา​สั้นๆ เท่านั้น เช่น การ​เปลี่ยน​ยาง​เมื่อ​มี​รอยรั่ว​, การ​เปลี่ยนเป็น​ยาง​ฤดูหนาว/ฤดู​ร้อน เป็น​ต้น และ​จะต้อง​ใช้​เฉพาะ​แม่​แรง​สำหรับ​รถ​รุ่น​นั้นๆ เท่านั้น​ใน​การ​ยกรถ ถ้า​ต้องการ​ยก​รถ​บ่อยครั้ง​หรือ​เป็น​เวลานาน​เกิน​กว่า​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​การ​เปลี่ยน​ยาง ให้​ใช้​แม่​แรง​สำหรับ​อู่​ซ่อมรถ (Garage jack) ที่​ได้​แนะนำไว้ ใน​ตัวอย่าง​นี้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​การ​ใช้​งาน​ที่มา​พร้อม​กับอุปกรณ์

เครื่องมือ - การ​เก็บ​เข้าที่

จะต้อง​เก็บ​เครื่องมือ​และ​แม่แรง* ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​หลังจาก​ใช้​งานเสร็จ จะต้อง​ขัน​แม่​แรง​พร้อม​กัน​ให้​ได้​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​เพื่อให้​มี​ที่​ว่างพอ

กล่อง​โฟม​และ​ล้อ​อะไหล่​จะ​ติดตั้ง​กลับคืน​ใน​ลำดับ​กลับกัน​กับ​เมื่อถอด โปรด​สังเกต​ว่า มี​ลูกศร​บน​กล่อง​โฟ​มด้านบน ซึ่ง​จะต้อง​ชี้​ไป​ข้างหน้า​ในรถ

สำคัญ

จะต้อง​เก็บ​เครื่องมือ​และ​แม่แรง* ใน​ตำแหน่ง​ที่​กำหนด​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ของ​รถ​เมื่อ​ไม่​ใช้งาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่