การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ฝา​กระโปรงหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อค และ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้ และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ได้​เอง​โดย​ใช้ปุ่ม* บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

หาก​รถ​ติดตั้ง​พร้อม​สัญญาณเตือน* ไฟสัญญาณ​เตือน​ที่​แดช​บอร์ด​จะ​หยุด​เพื่อ​แสดง​ว่า​สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​รถ​ทั้ง​คัน​ไม่ได้​เปิด​การ​ทำงานอยู่ เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ฝา​กระโปรง​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยัง​ล็อค​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

  • ฝา​กระโปรง​หลัง​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ภายนอก​รถ และ​ยก​ฝา​กระโปรง​หลังขึ้น

หาก​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​ไม่​เปิด​ภายใน​สอง​นาที จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​สามารถ​เปิด​ได้​สอง​วิธี​ที่​แตกต่างกัน

กด​หนึ่งครั้ง - ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ฝา​กระโปรง​ท้ายขึ้น

หาก​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​ไม่​เปิด​ภายใน​สอง​นาที จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

กด​สองครั้ง - ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค และ​ล็อค​จะ​ปลด​ล็อค​เช่นกัน โดย​ที่​ฝา​กระโปรง​ท้าย​เปิด​ออก​ประมาณ​หนึ่ง​เซ็นติเมตร ให้​ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อเปิด อย่างไร​ก็​ตาม ฝน อากาศ​เย็น น้ำค้าง​แข็ง หรือ​หิมะ​อาจ​ทำ​ให้​ประตู​ท้าย​ปลด​ออก​จากล็อค

บันทึก

  • เมื่อ​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​ถูก​ปลดล็​อก​ด้วย​การ​กด​ปุ่ม​สอง​ครั้ง การล็​อก​ซ้ำ​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ทำงาน​เนื่องจาก​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ท่าน​จะต้อง​ปิด​ด้วยมือ
  • หลังจาก​ปิด​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​แล้ว การ​ทำงาน​จะ​ปลดล็​อก​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​อยู่ ให้ล็​อก​ใหม่​อีก​ครั้ง​แล้ว​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ใหม่​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

หาก​รถ​ติดตั้ง​พร้อม​กับ​สัญญาณเตือน* ไฟสัญญาณ​เตือน​ที่​แดช​บอร์ด​จะ​เริ่ม​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​สัญญาณ​เตือน​เปิด​การ​ทำงานอยู่

ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายในรถ

            

การ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรงหลัง:

กด​ปุ่ม​แผง​สวิตช์​ไฟ​ส่องสว่าง (1)

ตัว​ล็อค​จะ​ปลด​ออก​และ​ประตู​ท้าย​จะ​เปิด​ออก​สอง​ถึง​สามเซ็นติเมตร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่