การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ลิ้นชัก​เก็บของ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เขี้ยว​กุญแจ โปรด​ดูที่ เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การถอด/การประกอบ

            

การ​ล็อค​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ:

เสียบ​เขี้ยว​กุญแจ​เข้า​ไป​ใน​กระบอก​ตัว​ล็อค​ของ​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ภาพประกอบด้านบน

หมุน​เขี้ยว​กุญแจ​ตาม​เข็มนาฬิกา 90 องศา

ดึง​เขี้ยว​กุญแจออก

  • การ​ปลด​ล็อค​จะ​ทำ​ได้​ใน​ลำดับกลับกัน

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ล็อค​ส่วน​บุคคล โปรด​ดูที่ การ​ล็อค​ส่วนบุคคล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่