เบาะนั่ง

ที่นั่ง​, ด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​สามารถ​พับได้ พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัวกลาง​สามารถ​ปรับ​ให้​เหมาะ​กับ​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสารได้

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​เบาะ​นั่งด้านหลัง

สำคัญ

ต้อง​ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ วาง​อยู่​บน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ในขณะ​ที่​กำลัง​พับ​พนัก​พิง​หลังลง และ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​ถูก​คาดอยู่ มิฉะนั้น มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​เสียหายได้

            

พนัก​พิง​หลัง​ประกอบด้วย​สองส่วน ทั้ง​สอง​ส่วน​นี้​สามารถ​พับ​ลง​ไป​ข้างหน้า โดย​อาจจะ​พับ​พร้อม​กัน​หรือ​ที​ละ​ส่วน​ก็ได้

ดึง​ด้ามจับ

พับ​พนัก​พิง​หลัง​ไปข้างหน้า หาก​ต้องการ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ส่วนกว้าง​ลง ให้​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​เบาะ​นั่ง​กลาง​ลง​จนสุด

คำเตือน

ให้​ตรวจสอบ​ว่า พนัก​พิง​หลัง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​เข้า​ล็อค​อย่าง​ถูกต้อง​หลังจาก​ยกขึ้น ทั้งนี้​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​บาดเจ็บ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​แตกหัก​โดย​ไม่​คาดคิด​หรือ​เกิดอุบัติเหตุ

พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ตรงกลาง

พนัก​พิง​ศีรษะ​ทั้งหมด​สามารถ​ปรับ​ใน​แนวตั้ง​เพื่อให้​เหมาะ​กับ​ความ​สูง​ของผู้โดยสาร ขอบ​ด้านบน​ของ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ควร​จะ​อยู่​ใน​แนว​เดียวกับ​กึ่งกลาง​ของ​ศีรษะด้านหลัง เลื่อน​ขึ้น​ตาม​ความจำเป็น

สำหรับ​การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​อีก​ครั้ง จะต้อง​กด​ปุ่ม​ใกล้​กับ​แกน​ด้าน​ซ้ายมือ พร้อม​กับ​กด​พนัก​พิง​ศีรษะลง

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​ที่​ติด​กับ​กระจก​ด้านหลัง​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ในตำแหน่ง II

กด​ปุ่ม​เพื่อ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​ที่​ติด​กับ​กระจก​ด้านหลัง​ลง เพื่อให้​มองเห็น​ด้านหลัง​ได้​ดีขึ้น

คำเตือน

ถ้า​มี​ผู้โดยสาร​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ตัว​นอก ห้าม​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอกลง

เลื่อน​พนัก​พิง​ศีรษะ​กลับไป​ด้วย​มือ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียงคลิก

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​จะต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่งล็​อก​หลังจากยกขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่