สัญลักษณ์​และข้อความ

ข้อความ - การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใช้​คัน​สวิตช์​ทาง​ด้านซ้าย​ใน​การ​ยืนยัน​การ​รับทราบ และ​เลื่อน​ไปตามข้อความที่​แสดง​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เมื่อ​สัญลักษณ์เตือน​, สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล หรือ​สัญลักษณ์​แสดง​ติด​สว่าง​ขึ้น ข้อความ​ประกอบ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​พร้อม​กันด้วย ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​จะ​ถูก​เก็บ​บันทึก​ไว้​ใน​รายการ​หน่วยความจำ​จนกว่า​ข้อบกพร่อง​จะ​ได้รับ​การแก้ไข

กด OK บน​คัน​สวิตช์​ด้านซ้าย​เพื่อ​ยืนยัน​การ​รับทราบ ข้อความ เลื่อน​ไป​ตาม​ข้อความ​ต่างๆ โดยใช้ปุ่มหมุน

บันทึก

หาก​ข้อความ​เตือน​ปรากฏ​ขึ้น​ในขณะ​ที่​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ท่าน​จะต้อง​อ่าน​ข้อความก่อน (กด OK) จึง​จะ​กลับ​เข้า​สู่​การ​ใช้​งาน​ก่อน​หน้า​นี้​ได้​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่