ตัวควบคุม - เบ็ดเตล็ด

กระจกไฟฟ้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กระจก​ไฟฟ้า​ทั้งหมด​สามารถ​สั่งงาน​ได้​โดย​ใช้​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับ ส่วน​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​อื่นๆ จะ​สามารถ​สั่งงาน​ได้​เฉพาะ​กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​บาน​นั้นๆ เท่านั้น

แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

สวิตช์​สำหรับ​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​แบบไฟฟ้า* และ​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​กระจก​ไฟฟ้า​ด้านหลัง โปรด​ดูที่ ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า
ปุ่ม​ควบคุม​กระจก​ข้างด้านหลัง
ปุ่ม​ควบคุม​กระจก​ข้างด้านหน้า

คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า​เด็ก​หรือ​ผู้โดยสาร​อื่นๆ ไม่​ถูก​หนีบ เมื่อ​ปิด​กระจก​จาก​ประตูคนขับ

คำเตือน

เมื่อ​ปิด​กระจก​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​เด็ก​หรือ​ผู้โดยสาร​คน​อื่น​ที่​อาจ​ถูก​หนีบได้

คำเตือน

หาก​มี​เด็ก​อยู่​ภายใน​รถ ให้​ปิด​การ​จ่าย​กระแสไฟ​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​เสมอ โดย​เลือก​ตำแหน่งกุญแจ 0 จากนั้น​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​และ​นำ​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

การสั่งงาน

การ​สั่งงาน​กระจกไฟฟ้า

การ​สั่งงาน​กระจกไฟฟ้า

การ​สั่งงาน​โดยตัวเอง
การ​สั่งงานอัตโนมัติ

กระจก​ไฟฟ้า​ทั้งหมด​สามารถ​สั่งงาน​ได้​โดย​ใช้​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับ แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​อื่นๆ จะ​สามารถ​สั่งงาน​ได้​เฉพาะ​กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​บานนั้น สามารถ​ใช้​แผง​ควบคุม​ได้​คราว​ละ​หนึ่ง​แผงเท่านั้น

ใน​การ​ใช้​งาน​กระจก​ไฟฟ้า กุญแจ​ต้อง​อยู่​ที่ตำแหน่ง I เป็น​อย่าง​น้อย โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ หลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์​จะ​ยังคง​สามารถ​ใช้​งาน​กระจก​หน้าต่าง​ได้​นาน​สอง​สาม​นาที และ​หลังจาก​ที่​มี​การ​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก ถึงแม้​จะ​ไม่ใช่​หลังจาก​มี​การ​เปิด​ประตู​ก็ตาม

การ​ปิด​กระจก​จะ​ถูก​ระงับ​การ​ทำงาน​และ​กระจก​จะ​เปิด​อยู่​หาก​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​การเคลื่อนที่ เมื่อ​การ​ปิด​ถูก​ขัดจังหวะ เช่น ด้วย​น้ำแข็ง สามารถ​ต้าน​การ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ได้​โดย​กด​ปุ่ม​ขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง​จนกระทั่ง​กระจกปิด การ​ป้องกัน​การ​หนีบ​จะ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน​อีก​ครั้ง​หลังจาก​หยุดชะงักสั้นๆ

บันทึก

วิธี​หนึ่ง​ที่​ช่วย​ลด​การ​เสียง​ลม​เมื่อ​เปิด​กระจก​หลัง คือ เปิด​กระจก​หน้า​ลงเล็กน้อย

การ​สั่งงาน​โดยตัวเอง

เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่งขึ้น/ลง​เบาๆ กระจก​ไฟฟ้า​จะ​เลื่อนขึ้น/ลง​ตราบ​เท่าที่​กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​ในตำแหน่ง

การ​สั่งงานอัตโนมัติ

เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่งขึ้น/ลง​จนถึง​ตำแหน่ง​ปลาย แล้วปล่อย กระจก​จะ​เลื่อน​โดย​อัตโนมัติ​จนถึง​ตำแหน่งปลาย

การ​ใช้​งาน​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อค

สำหรับ​การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​จาก​ภายนอก​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​จาก​ภายใน​รถ​โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค โปรด​ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน หรือ การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายในรถ

การ​รีเซต

            

หาก​แบตเตอรี่​ถูก​ปลด​การ​ต่อเชื่อม การ​ทำงาน​การ​เปิด​อัตโนมัติ​จะต้อง​รี​เซต เพื่อให้​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง

ยก​ส่วน​หน้า​ของ​ปุ่ม​เบาๆ เพื่อ​เลื่อน​กระจก​ขึ้น​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ปลาย และ​ยก​ค้าง​ไว้​หนึ่งวินาที

ปล่อย​ปุ่มเบาๆ

ยก​ส่วน​ด้านหน้า​ของ​ปุ่ม​ขึ้น​อีก​ครั้ง​เป็น​เวลา​หนึ่งวินาที

คำเตือน

ต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​การ​หนีบทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่