การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล - การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เสียง​ขั้นสูง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​และ​สื่อข้อมูล​ตามต้องการ

การ​เข้า​ไป​ที่​การ​ตั้ง​ค่า​ขั้น​สูง​ของ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การกด SOUND ตามลำดับ​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เครื่องเสียง หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไปที่ Premium sound* แล้วกด OK/MENU

Sound stage

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ประสบการณ์​การ​ได้​ยิน​เสียง​ที่​จุด​ต่างๆ ใน​รถ​ให้​ดี​ที่สุดได้ รูปแบบ​ที่​สามารถ​ตั้ง​ได้ ได้แก่ Driver seat, Rear seats หรือ Whole car

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไปที่ Sound stage แล้วกด OK/MENU

เลือก​รูปแบบ​เสียง​โดย​การหมุน TUNE แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

เซอร์ราวด์

ระบบ​เสียง​รอบ​ทิศทาง​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ที่ตำแหน่ง On/Off (เปิดทำงาน/ปิดทำงาน) โดย​เมื่อเลือก On (เปิดทำงาน) ระบบ​จะ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ถ่ายทอด​เสียง​ที่​ดีที่สุด โดย​ปกติแล้ว DPL II และ จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ ถ้า​ทำ​การ​บันทึก​ด้วยเทคโนโลยี Dolby Digital ระบบ​จะ​เล่น​เพลง​โดย​ใช้​การ​ตั้ง​ค่า​นี้ ซึ่ง จะ​แสดง​ขึ้น​บนหน้าจอ เมื่อ​เลือก ปิด ระบบ​สเตอริโอ 3 ช่อง​จะ​พร้อม​ใช้งาน

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไปที่ Surround แล้วกด OK/MENU

การ​ตั้ง​ค่า​เสียง​รอบ​ทิศทาง​ให้​อยู่​ในโหมด On/Off (เปิดทำงาน/ปิดทำงาน) สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การกด OK/MENU

ถ้าเลือก On (เปิดทำงาน) ไว้ จะ​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​รอบ​ทิศทาง​แยกกันได้

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไป​ที่​การ​ตั้ง​ค่า​ระดับ​เสียง แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

เลือก​ระดับ​เสียง​รอบ​ทิศทาง​โดย​การหมุน TUNE แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

ซับวูฟเฟอร์

ระดับ​เสียง​ของ​ซับวูฟ​เฟอร์​สามารถ​ตั้ง​ค่า​แยก​ต่างหากได้

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไปที่ Subwoofer แล้วกด OK/MENU

เลือก​ระดับ​เสียง​โดย​การหมุน TUNE แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

ลำโพง​ตรงกลาง

ระดับ​เสียง​ของ​ลำโพง​ตรง​กลาง​สามารถ​ตั้ง​ค่า​แยก​ต่างหากได้ ถ้า​ระบบ​เสียง​รอบ​ทิศทาง​อยู่​ในโหมด On (เปิดทำงาน) ระบบ​จะ​ตั้งเป็น DPL II centre level ไม่เช่นนั้น​แล้ว​จะ​ตั้ง​ค่าเป็น 3 channel centre level

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไปที่ Centre แล้วกด OK/MENU

เลือก​ระดับ​เสียง​โดย​การหมุน TUNE แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่