การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล - การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​เสียงทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ระบบ​เสียง​โดยทั่วไป​สำหรับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

กด SOUND เพื่อ​เข้าถึง​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​เครื่องเสียง (BassTreble เป็นต้น) หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​ไป​ยัง​ตัวเลือก​ที่​ท่านต้องการ (เช่น Treble) แล้วกด OK/MENU เพื่อ​ทำ​การเลือก

ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​โดยหมุน TUNE หรือ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่าด้วย OK/MENU โปรด​สังเกต​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง​ได้​ภายใน​ช่วง​ที่​ไม่​ดัง​จนเกินไปเท่านั้น เมื่อ​ฟังก์ชัน​ใด​ฟังก์ชัน​หนึ่งทำงาน (เช่น ระบบ​นำทาง) จะ​สามารถ​ปรับ​ระดับ​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง​ได้​โดย​การหมุน VOL ไป​ที่​ตำแหน่งต่ำสุด/สูงสุด

หมุน TUNE ต่อไป​เพื่อ​ไป​ยัง​ตัวเลือกอื่น:


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่