กำหนดการ​เดินทาง​และเส้นทาง

ระบบ​นำทาง* - เส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เส้นทาง​สามารถ​แสดง​อย่าง​ละเอียด​หรือ​แสดง​เป็น​ภาพรวม และ​สามารถ​เลือก​เส้นทาง​อื่นได้ สามารถ​จัดเก็บ​เส้นทาง​เพื่อ​บันทึก​ลง​ใน​หน่วยความจำ​ของ​ระบบได้

เส้นทาง - หลีกเลี่ยง

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​เส้นทาง​ที่​กำลัง​จะ​ถึงได้ ฟังก์ชัน​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​มี​ถนน​สำรอง​เส้น​อื่นเท่านั้น - ไม่เช่นนั้น​แล้ว ระบบ​จะ​ไม่​พิจารณา​ส่วน​ที่​เน้น​ไว้​หรือ​บางส่วน​ของ​ส่วน​ที่​เน้นไว้

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteAvoid

เลือก​การ​แก้ไข​ที่ต้องการ:

ส่วนย่อย​ที่​เน้นไว้

ส่วนย่อย​ที่​เน้นไว้

 • Reroute - ระบบ​จะ​คำนวณ​เส้นทาง​อื่น​โดย​คำนึงถึง​ส่วน​ที่​ต้องการ​หลีกเลี่ยงด้วย
 • Longer - ขยาย​ขอบเขต​ของ​ส่วนย่อย​ที่​หลีกเลี่ยง​ให้​ยาวขึ้น
 • Shorter - ลด​ขอบเขต​ของ​ส่วนย่อย​ที่​หลีกเลี่ยง​ให้​สั้นลง
 • Delete - ส่วนย่อย​ที่​เน้น​ไว้​จะ​ถูก​ลบ​ไป และ​ระบบ​จะ​กลับไป​ใช้​เส้นทางเดิม

เส้นทางอื่น

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteAlternative routes to destination

เลือก​เส้นทาง​ที่​แนะนำหรือ Route type:

 • ECO with traffic adaption - ให้​ความสำคัญ​กับ​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

  ประสานงาน​ร่วมกับ​ข้อมูล​จาก​วิทยุจราจร

  เป็น​อันดับแรก
 • Fast - ให้​ความสำคัญ​กับ​เวลา​เดินทาง​ที่​สั้น​เป็น​อันดับแรก
 • Fast with traffic adaption - เวลา​เดินทาง​สั้น​โดย​มี​การ​หยุด​รอ​การจราจร​น้อยที่สุด

  ประสานงาน​ร่วมกับ​ข้อมูล​จาก​วิทยุจราจร

 • Short - ให้​ความสำคัญ​กับ​ระยะทาง​ที่​สั้น​เป็น​อันดับแรก ท่าน​ยัง​สามารถ​ตั้ง​เส้นทาง​ให้​ผ่าน​ถนน​สาย​เล็กๆ ได้​อีกด้วย

ภาพรวม​ของเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteRoute overview

ข้อมูล​จะ​แสดง​เกี่ยวกับ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​และ​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ของเส้นทาง

ข้อมูล​เส้นทาง​โดยละเอียด

ที่​แสดง​ไว้​ใน​ที่นี้​คือ​องค์ประกอบ​ต่างๆ ที่​มี​อยู่​ในช่วง​ระหว่าง​จุดหมาย​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​สอง​จุด เช่น ทางออก​และ​ทาง​แยก เป็นต้น

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteDetailed route information

ข้อมูล​จะ​แสดง​เกี่ยวกับ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​และ​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ของเส้นทาง

ส่วนย่อย​โดย​ละเอียด​ในเส้นทาง

ส่วนย่อย​โดย​ละเอียด​ในเส้นทาง

ย่อ/ขยาย​มุมมอง​บน​แผน​ที่ และ​เลื่อน​ดูเส้นทาง:

 • Next - เลื่อน​ไป​ยัง​ส่วนย่อย​ส่วนถัดไป
 • Previous - เลื่อน​ไป​ยัง​ส่วนย่อย​ก่อน​หน้านี้
 • Zoom in Zoom out/ - ขยาย/ย่อ​ภาพ​แผน​ที่​ของ​ส่วนย่อย​ในปัจจุบัน

แผน​ที่​ของ​เส้นทาง​ที่เหลืออยู่

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​แสดง​ระยะทาง​ที่​เหลืออยู่​ของเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteMap of remaining route

รูปภาพ​ของ​แผน​ที่​ที่​แสดง​จะ​มี​ระยะทาง​ที่​เหลือ​ของ​กำหนดการ​เดินทาง​จาก​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​ของรถ

สำหรับ​การ​ทำงาน​ต่างๆ และ​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ใช้ได้ โปรด​ดู​ที่ส่วน เมนู

บันทึกเส้นทาง

บันทึก​และ​จัดเก็บ​เส้นทาง​ใน​หน่วยความจำ​ของ​ระบบ​นำทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteRecord route

การ​บันทึก​จะ​เริ่มต้นขึ้น สัญลักษณ์ REC จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ​ในขณะ​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​บันทึกอยู่

ใน​การ​หยุด​การ​บันทึก ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteStop recording

เส้นทาง​ที่​จัดเก็บ​ไว้​จะ​ถูกบันทึก

เส้นทาง​ที่​บันทึก​ไว้​จะ​สามารถ​เปิด​ได้​ในเมนู Set destinationStored locationRoutes

ท่าน​สามารถส่งออก/โอนย้าย​ไฟล์​ที่​บันทึก​ไว้​ไป​ยัง​หน่วยความจำแบบ USBเชื่อมต่อ​กับ​ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ด้านหลัง​ของ​คอนโซลกลาง (เช่น เพื่อ​คัดลอก​ไป​ยัง​ระบบ​นำทาง GPS ของ​รถ​คัน​อื่น เป็นต้น) สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การนำเข้า/ส่งออก​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่