กำหนดการ​เดินทาง​และเส้นทาง

ระบบ​นำทาง* - กำหนดการเดินทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จัด​กำหนดการ​เดินทาง​และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​เพื่อ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่ต้องการ

กำหนดการ​เดินทาง​จะ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ​บันทึก​จุดหมายปลายทาง ระบบ​สามารถ​ดำเนินการ​กับ​กำหนดการ​เดินทาง​ได้​ครั้ง​ละ​หนึ่ง​ชุด​เท่านั้น และ​สามารถ​มี​จุดหมาย​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​ได้​ไม่เกิน 4 จุด

            

ต้อง​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​เพื่อ​เปิด​ใช้​งาน​กำหนดการเดินทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Itinerary

หาก​ต้องการ​กำหนด​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ใน​กำหนดการ​เดินทาง ให้เลือก Add another waypoint

จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​สามารถ​เพิ่ม​ใน​กำหนดการ​เดินทาง​ได้สูงสุด 4 จุด สามารถ​ปรับแก้​ลำดับ​ได้ โปรด​ดู​ที่ส่วน "ปรับแก้​กำหนดการเดินทาง​" ที่ด้านล่าง

หาก​ต้องการ​ระบุ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง ให้​เลือก​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง แล้วกด OK/MENU และเลือก Information

เลือก Start guidance

กำหนดการ​เดินทาง​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​งาน​และ​จะ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง ยกเว้น​จะ​เปิด​ใช้ฟังก์ชัน คำแนะนำเส้นทาง

หาก​เปิด​ใช้​ฟังก์ชัน​คำแนะนำ​เส้นทาง ให้​เลือกเส้นทาง

กำหนด​เส้นทาง​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​เปิด​ใช้​งาน​และ​เริ่มต้น​การ​แนะนำเส้นทาง

หยุด​การ​แนะนำเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด NAV และเลือก Cancel guidance

การ​แนะนำ​เส้นทาง​ถูกขัดจังหวะ

เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทางใหม่

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด NAV และเลือก Resume guidance

การ​แนะนำ​เส้นทาง​จะ​เริ่ม​จาก​ตำแหน่ง​ที่​หยุด​การทำงาน

ปรับแก้​กำหนดการเดินทาง

เลือก​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

เลือก​สิ่ง​ที่​ต้องการ​ปรับแก้​และ​ทำ​การเปลี่ยนแปลง:

  • Delete - ลบ​จุดหมาย​ย่อย​ระหว่างทาง
  • Move in list - เปลี่ยน​ลำดับ​ใน​กำหนดการเดินทาง (ดู​หัวข้อถัดไป)
  • Save - บันทึก​จุดหมาย​ย่อย​ระหว่างทาง

เปลี่ยน​ลำดับ​ของ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การเดินทาง

เลือก​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ที่​ต้องการ​เลื่อน​และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

เลือก Move in list และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

หมุน TUNE เพื่อ​เลื่อน​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ใน​รายการขึ้น/ลง เมื่อ​ถึง​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ ให้​ยืนยันด้วย OK/MENU

ลบ​กำหนดการเดินทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด NAV แล้วเลือก ItineraryClear itinerary

กำหนดการ​เดินทาง​ปัจจุบัน​รวมถึง​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ทั้งหมด​จะ​ถูกลบ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่