กำหนดการ​เดินทาง​และเส้นทาง

ระบบ​นำทาง* - ระบุ​จุดหมายปลายทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใน​ระบบ​นำทาง

ทุกๆ ครั้ง​ที่​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​จะ​สามารถ​บันทึกเป็น "ตำแหน่ง​ที่จัดเก็บ​" หรือ "บ้าน​" ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​เข้าถึง​ได้​ง่าย​เมื่อ​ระบุ​เป็น​จุดหมายปลายทาง ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ให้​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง และ​ยัง​สามารถ​เพิ่ม​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​ใน​กำหนดการ​เดินทางได้ 4 จุด สำหรับ​จุดหมาย​ปลายทาง​จำนวน​มาก ระบบ​นำ​ทาง​ยัง​สามารถ​ให้​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ใน​ตัวเลือกเมนู Information

ในรถ ที่​เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต จะ​สามารถใช้ แอพ "Send to Car" เพื่อ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​จาก​เบราว์เซอร์ และ​ผ่านทาง แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call* ไป​ยัง​ระบบ​นำ​ทาง โปรด​ดูที่ support.volvocars.com

ใน​การ​เข้าถึง​วิธีการ​อื่นๆ ต่อไปนี้​เพื่อ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU และเลือก Set destination

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วยบ้าน

      

โปรด​ทราบ​ว่า​จุดหมาย​ปลายทาง​ต้อง​ถูก​บันทึก​ไว้​ก่อนที่​จะระบุ

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationHome

เริ่มต้น​การ​แนะนำเส้นทาง

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​ที่อยู่

การ​ป้อน​เมือง​เพียง​อย่าง​เดียว​ก็​เพียงพอ​แล้ว​สำหรับ​การ​สร้าง​กำหนดการ​เดินทาง​พร้อม​การ​แนะนำ​เส้นทาง โดย​ระบบ​จะ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​ศูนย์กลาง​ของ​เมืองนั้น

บันทึก

คำ​จำกัด​ความ​ของ​คำ​ว่า​เมือง​หรือ​พื้นที่​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​แต่​ละ​ประเทศ หรือ​แม้แต่​ภายในประเทศ​เดียวกันเอง ใน​บาง​กรณี​จะ​หมายถึง​เทศบาล หรือ​ใน​บาง​กรณี​จะ​หมายถึงเขต

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationAddress

กรอก​ข้อมูล​ลง​ใน​ตัวเลือก​การ​ค้นหา​ต่อไปนี้​หนึ่ง​ตัวเลือก​หรือมากกว่า:

 • Country:
 • City:
 • Street:
 • Number:
 • Junction:

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ:

 • Map - แสดง​ตำแหน่ง​ของ​สถานที่​บน​แผนที่ - บางครั้ง​จะ​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติมด้วย
 • Call number

  จำเป็นต้อง​มี​โทรศัพท์มือถือ​เชื่อมต่อ​อยู่ ดู​ที่​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

  - โทร​หา​แหล่ง​อำนวย​ความ​สะดวก​ถ้า​ให้​หมายเลข​โทรศัพท์ไว้
 • Online info.

  จำเป็นต้อง​มี​โทรศัพท์มือถือ​เชื่อมต่อ​อยู่ ดู​ที่​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

  - ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​เสริม​จากอินเทอร์เน็ต

ใน​การ​จัดเก็บ​ที่​อยู่​ใน​หน่วยความจำ ให้เลือก Save จากนั้นเลือก Stored location หรือ Home

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​จุดสนใจ (POI)

POI Point of Interest บางครั้งเรียกว่า "สถานที่สนใจ​" และ "แหล่ง​อำนวย​ความสะดวก"

ฐานข้อมูล​แผน​ที่​ประกอบด้วยตัวเลือก POIเพื่อ​เลือกตัวเลือก POI ที่​จะ​แสดง​บน​แผน​ที่ โปรด​ดู​ที่ส่วน จุดสนใจ (POI) บน​แผนที่ ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้​เป็น​จำนวน​มาก ซึ่ง​สามารถ​ระบุ​เป็น​จุดหมาย​ปลายทางได้

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationPoint of interest (POI)

ค้นหา​จุด​สนใจ​โดย​ใช้​วิธีการต่อไปนี้:

 • By name จะ​นำไป​ยัง​จาน​อักขระ​โดยตรง และ​เป็น​การ​ค้นหาตัวเลือก POI โดย​ใช้​ชื่อ​เฉพาะ​ของ​สถานที่​เหล่านั้น เช่น "Peppes Bodega" เป็น​ต้น พื้นที่​การ​ค้นหา​คือ​พื้นที่​ทั้งหมด​ของ​แผน​ที่​ใน​ปัจจุบัน เช่น ยุโรป เป็น​ต้น ดูที่ แผนที่ - เนื้อหา
 • By category - ทำ​ให้​สามารถ​จำกัด​ขอบเขต​การ​ค้นหาตัวเลือก POI ได้ - เลือก​เพื่อ​เข้า​ไป​ใน​หมวด​ของ​สถานที่สนใจ (เช่น ธนาคาร/โรงแรม/พิพิธภัณฑ์) ชื่อ​เฉพาะ ประเทศและ/หรือเมือง
 • Near the car - เป็น​การ​ค้นหาตัวเลือก POI ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​ของรถ
 • Along the route - เป็น​การ​ค้นหาตัวเลือก POI ใน​เส้นทาง​ที่ตั้ง​ไว้​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Near the destination - เป็น​การ​ค้นหาตัวเลือก POI ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​จุดหมายปลายทาง
 • Around point on map - เป็น​การ​ค้นหาตัวเลือก POI โดย​ใช้​เส้น​ตัด​แสดง​เป้าหมาย​ของ​ฟังก์ชัน​การเลื่อน - โปรด​ดูที่ เมนู​การเลื่อน

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ

ใน​การ​จัดเก็บ​ที่​อยู่​ใน​หน่วยความจำ ให้เลือก Save จากนั้นเลือก Stored location หรือ Home

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​จุดหมาย​ปลายทาง​ก่อนหน้า

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationPrevious destination

เลือก​จุดหมาย​ปลายทาง​ในรายการ

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ

ใน​ตำแหน่ง​นี้​ยัง​สามารถ​แก้ไข​หรือ​ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​บันทึก​ไว้ เลือก Delete หรือ Delete all

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​ตำแหน่ง​ที่​บันทึก​ไว้​ก่อน​หน้านี้

ที่​จัดเก็บ​ไว้​ใน​ที่นี้​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​บันทึก​ไว้​ด้วย​ตัวเลือกเมนู SaveStored location

      

โปรด​ทราบ​ว่า​จุดหมาย​ปลายทาง​ต้อง​ถูก​บันทึก​ไว้​ก่อน​หน้านี้

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationStored location

เปิด​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​บันทึกไว้:

 • Routes - เช่น ส่วน​ของ​ถนน​ที่​บันทึกไว้
 • Other - เช่น ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ

ใน​ตำแหน่ง​นี้​ยัง​สามารถ​แก้ไข​หรือ​ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​บันทึก​ไว้ เลือก Edit, Delete หรือ Delete all

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​การ​ค้นหา​บนอินเทอร์เน็ต

      

จำเป็นต้องมี การ​เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationInternet search

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บนหน้าจอ

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วยรหัสไปรษณีย์

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationPostcode

พิมพ์​รหัสไปรษณีย์​และ​ประเทศ หากจำเป็น

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ

ใน​การ​จัดเก็บ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใน​หน่วยความจำ ให้เลือก Save จากนั้นเลือก Stored location หรือ Home

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​เส้น​ละติจูด​และลองจิจูด

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationLatitude and longitude

ก่อน​ตัดสินใจ​ว่า​จะ​ระบุพิกัด GPS ด้วย​วิธีการ​ใด ให้เลือก Format::

 • DD°MM'SS'' - ตำแหน่ง​แบบ​ใช้องศา​, ลิปดา และฟิลิปดา
 • Decimal - ตำแหน่ง​แบบ​ใช้ทศนิยม

พิมพ์ตำแหน่ง

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​จุดหมาย​ปลายทาง ให้เลือก Information จากนั้น​เลือก​ข้อมูล​ที่ต้องการ

ใน​การ​จัดเก็บ​ที่​อยู่​ใน​หน่วยความจำ ให้เลือก Save จากนั้นเลือก Stored location หรือ Home

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​ตำแหน่ง​บน​แผนที่

ตำแหน่ง​เคอร์เซอร์​ที่​ระบุ​ด้วยพิกัด GPS ใน​การ​เปลี่ยนแปลง​ชื่อ​ที่​แสดง ให้เลือก SettingsMap optionsPosition information

ตำแหน่ง​เคอร์เซอร์​ที่​ระบุ​ด้วยพิกัด GPS ใน​การ​เปลี่ยนแปลง​ชื่อ​ที่​แสดง ให้เลือก SettingsMap optionsPosition information

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationSelect point on map

ค้นหา​และ​ระบุ​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ​บน​แผน​ที่​โดย​ใช้​เส้น​ตัด​แสดง​เป้าหมาย โปรด​ดู​ที่ส่วน เมนู

ใน​การ​จัดเก็บ​ที่​อยู่​ใน​หน่วยความจำ ให้กด OK/MENU และเลือก Save จากนั้นเลือกStored location หรือ Home

จุดหมาย​ปลายทาง​จะ​บันทึก​เป็นสัญลักษณ์/ไอคอน​บน​แผน​ที่​หากฟังก์ชัน Stored location on map ถูก​เลือก​ไว้ โปรด​ดู​ที่ส่วน ตัวเลือก​แผนที่

ระบุ​จุด​แวะ​ระหว่าง​การ​เดินทาง​หรือ​จุดหมาย​ปลายทางเดียว:

 • Add as waypoint - เพิ่ม​ที่​อยู่​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • Set single destination - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ใดๆ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​กำหนดการ​เดินทาง และ​เริ่ม​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ในปัจจุบัน

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​ข้อเสนอแนะ​การเดินทาง

ค้นหา​โดย​ใช้​ข้อเสนอแนะ​การเดินทาง (Travel guide) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​เลือก​ข้อเสนอแนะ​ที่​เตรียม​ไว้​จาก​หมวด​ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ถนน​ชม​ทิวทัศน์ หรือ​สถานที่​สำคัญ​ต่างๆ ได้

ข้อเสนอแนะ​การ​เดินทาง​จะ​ถูก​บันทึก​ในหน่วยความจำ USB ซึ่ง​ต้อง​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ตัวเชื่อมต่อ USB ของ​รถ​ใน​ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ใน​คอนโซลด้านหลัง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destinationTravel guide

ถ้า​ตัวเลือก​เมนู​ไม่​ปรากฏ​บน​หน้าจอ หมายความ​ว่า ไม่​มี​ข้อเสนอแนะ​ใน​พื้นที่​ที่​รถ​กำลัง​อยู่​ในขณะ​นั้น หรือ​ยัง​ไม่ได้​เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เลือก​ข้อเสนอแนะ​การ​เดิน​ทางผ่าน​ทาง​หนึ่ง​ใน​หมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • Restaurants
 • Tourist attractions
 • Hotels
 • Tourist routes
 • Other

หาก​มี​อยู่​ใน​ข้อเสนอแนะ​การ​เดินทาง จะ​สามารถ​ดู​รายละเอียด​และ​รูปภาพ รวมถึง​เล่น​เพลง​ได้ เลือก:

 • Details
 • Photos
 • Play audio

เลือก Start guidance


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่