กำหนดการ​เดินทาง​และเส้นทาง

ระบบ​นำทาง* - ตัวเลือกเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ตัวเลือก​เส้นทาง​ประกอบด้วย​ประเภท​ของ​เส้นทาง​และ​จำนวน​ข้อเสนอ​เส้นทาง และ​อื่นๆ อีกมาก

ประเภท​ของเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute options

เลือก​ประเภท​ของเส้นทาง:

 • Fast with traffic adaption - เวลา​เดินทาง​สั้น​โดย​มี​การ​หยุด​รอ​การจราจร​น้อยที่สุด

  ประสานงาน​ร่วมกับ​ข้อมูล​จาก​วิทยุจราจร

 • Fast - ให้​ความสำคัญ​กับ​เวลา​เดินทาง​ที่​สั้น​เป็น​อันดับแรก
 • Short - ให้​ความสำคัญ​กับ​ระยะทาง​ที่​สั้น​เป็น​อันดับแรก ท่าน​ยัง​สามารถ​ตั้ง​เส้นทาง​ให้​ผ่าน​ถนน​สาย​เล็กๆ ได้​อีกด้วย
 • ECO with traffic adaption - ให้​ความสำคัญ​กับ​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง

  ประสานงาน​ร่วมกับ​ข้อมูล​จาก​วิทยุจราจร

  เป็น​อันดับแรก

คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​เมื่อต้องการ

      

ตัวเลือก​สำหรับ​การ​คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​เนื่องจาก​ข้อมูลจราจร

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsReroute on request

เลือก​ฟังก์ชัน​การทำงาน:

 • ช่อง​ที่เลือก - การ​คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​ต้อง​ได้รับ​การ​ยืนยันด้วย OK/MENU หรือ​ละ​เว้นด้วย EXIT
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - การ​คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​โดยอัตโนมัติ

ข้อเสนอเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsRoute proposals

ข้อเสนอเส้นทาง

ข้อเสนอเส้นทาง

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ใช้​ข้อเสนอแนะเส้นทาง:

 • 1 - เริ่มต้น​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ทันที​ตาม​กำหนดการ​เดินทาง​ที่ระบุ
 • 3 - ระบบ​เสนอ​เส้นทาง​ที่​เป็นทางเลือก 3 เส้นทาง ซึ่ง​ต้อง​เลือก​เส้นทาง​ใด​เส้นทาง​หนึ่ง​ก่อน​เริ่มต้น​การ​แนะนำเส้นทาง โปรด​ทราบ​ว่า​อาจ​มี​ความ​ล่าช้า​เล็กน้อย​ก่อน​เริ่มต้น​การ​แนะนำ​เส้นทาง เนื่องจาก​ระบบ​ต้อง​ทำ​การ​คำนวณ​เส้นทาง​ที่​เหมาะสม​มากที่สุด 3 เส้นทาง

ใช้​ไฟล์​การ​เดินทางร่วมกัน

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​มี​ข้อมูล​นี้​รวมอยู่​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

      

ใน​บางครั้ง รถ​โดยสาร​ส่วน​บุคคล​จะ​ได้รับ​อนุญาต​ให้​ใช้​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​โดย​ปกติ​แล้ว​ใช้​สำหรับ​รถ​บัส​ในท้องถิ่น​, รถ​สำหรับ​การ​พาณิชย์ และ​แท็กซี่ได้ - แต่​รถยนต์​โดยสาร​ส่วน​บุคคล​คัน​นั้น​จะต้อง​มี​ผู้โดยสาร​มากกว่า​หนึ่งคน เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​นี้ ช่อง​ทางเดิน​รถ​ชนิด​นี้​จะ​ถูก​รวมเข้า​ใน​การ​คำนวณ​เส้นทาง​ที่​เหมาะสมด้วย

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsUse carpool lane

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ใช้​ไฟล์​การ​เดินทางร่วมกัน:

 • Never
 • For 2 persons
 • Over 2 persons

ใช้​ไฟล์​ทางด่วน

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​มี​ข้อมูล​นี้​รวมอยู่​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

      

ใน​บางครั้ง รถ​โดยสาร​ส่วน​บุคคล​จะ​ได้รับ​อนุญาต​ให้​ใช้​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​โดย​ปกติ​แล้ว​ใช้​สำหรับ​รถ​บัส​ในท้องถิ่น​, รถ​สำหรับ​การ​พาณิชย์ และ​แท็กซี่ได้ - แต่​รถยนต์​โดยสาร​ส่วน​บุคคล​นั้น​จะต้องเป็น "รถ​ที่​เป็น​มิตร​กับสิ่งแวดล้อม​" หรือ​คล้ายคลึงกัน เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​นี้ ช่อง​ทางเดิน​รถ​ชนิด​นี้​จะ​ถูก​รวมเข้า​ใน​การ​คำนวณ​เส้นทาง​ที่​เหมาะสมด้วย

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsUse express lane

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ใช้​ไฟล์​ทางด่วน:

 • ช่อง​ที่เลือก - ใช้​ไฟล์​ทาง​ด่วน​ใน​การ​คำนวณเส้นทาง
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​ใช้​ไฟล์​ทางด่วน

พื้นที่​ที่หลีกเลี่ยง

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​มี​ข้อมูล​นี้​รวมอยู่​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

      

ทาง​ด่วน​ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การเลือก ทาง​ด่วน​จะ​ถูก​ใช้​เป็น​เส้นทาง​ที่​เป็น​ทางเลือก​เสมอ​ขณะ​การ​คำนวณเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsAvoid area

เลือก​พื้นที่​ที่​ต้องการ​หลีกเลี่ยง​ตามเส้นทาง (หาก​พื้นที่​มี​อยู่​แล้ว​ใน​รายการ​เป็น​พื้นที่​ที่​ระบุ​ไว้​ก่อน​หน้านี้ - ให้​ดำเนินการ​ขั้นตอนถัดไป):

 • Select area on map - เลือก​พื้นที่​ที่​ต้องการ​บน​แผน​ที่ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ "การ​สร้าง​พื้นที่​ที่จำกัด​" ที่ด้านล่าง
 • From stored location - เลือก​จาก​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้

พื้นที่​ที่​เลือก​จะ​มี​การ​เพิ่ม​ลง​ใน​รายการ​เป็น​พื้นที่​ที่หลีกเลี่ยง

เลือก​พื้นที่​ใน​รายการ​ที่​ท่าน​ต้องการ​หลีกเลี่ยง กด OK/MENU และเลือก Activate

ใน​ที่นี้​ยัง​สามารถ​ใช้ได้​สำหรับพื้นที่ Edit, Deactivate และ Delete

พื้นที่​จะ​ได้รับ​การ​หลีกเลี่ยง​ระหว่าง​การ​คำนวณเส้นทาง

การ​สร้าง​พื้นที่​ที่จำกัด

การ​เลือก​พื้นที่​ที่​ต้องการ​หลีกเลี่ยง​ทำ​ได้​โดย​การ​เน้น​พื้นที่​นั้น​โดยตรง​ใน​แผน​ที่​โดย​ใช้​กรอบสี่เหลี่ยม"

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsAvoid areaSelect area on map

เลื่อน​แผน​ที่​จนกระทั่ง​เคอร์เซอร์​อยู่​ใน​พื้นที่​ที่ต้องการ

กด OK/MENU

กรอบ​สี​แดง​จะ​ถูกสร้าง

หมุน TUNE เพื่อ​ปรับ​ขนาด​ของกรอบ

กด OK/MENU เมื่อ​กล่อง​ครอบคลุม​พื้นที่​ที่ต้องการ

พื้นที่​จะ​ถูก​จัดเก็บ​ใน​รายการ​พื้นที่​ที่หลีกเลี่ยง

สำหรับ​พื้นที่​ที่​ไม่​รวม​ใน​การ​คำนวณ​เส้นทาง พื้นที่​จะต้อง​ถูก​เปิด​ใช้​งาน โปรด​ดู​ที่ส่วน "พื้นที่​ที่หลีกเลี่ยง​" ที่ด้านบน

หลีกเลี่ยง​การจราจร​ที่หยุดชะงัก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​มี​ข้อมูล​นี้​รวมอยู่​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute options:

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains
 • Avoid vignette obligation

บันทึก

 • ถ้า​มี​การ​ป้อน​ตาราง​การ​เดินทาง​เมื่อ​เลือก​สิ่ง​เหล่านี้ อาจ​มี​การ​หน่วง​เวลา​หลังจากเลือก/ยกเลิก​การ​เลือก​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่ง เนื่องจาก​ตาราง​การ​เดินทาง​จะ​ได้รับ​การ​คำนวณใหม่
 • ถ้า​ไม่​เลือก​อุโมงค์ ถนน​ที่​มี​การ​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง และ​ทาง​ด่วน​ไว้ ระบบ​จะจะ​หลีกเลี่ยง​สิ่ง​เหล่านี้​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำ​ได้ และ​จะ​ใช้​เมื่อ​ไม่​มี​ทางเลือก​อื่น​ที่​เหมาะสม​แล้วเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่