ศึกษาคู่มือของคุณ

S90 Twin Engine
2018

จอแสดงผลส่วนกลาง

5 ผลลัพธ์

การ​เลื่อน​แอพ​และ​ปุ่ม​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​เคลื่อนย้าย​และ​จัด​ระเบียบ​แอพ​และ​ปุ่ม​ต่างๆ สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ใน​มุมมอง​แอพ​และ​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน (ตามลำดับ) ได้​ตามต้องการ

ข้อความ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​แสดง​ข้อความ​ต่างๆ เพื่อ​แจ้ง​หรือ​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้

ป้อนอักขระ​, ตัวอักษร หรือ​คำ​ลง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ใน​แบบ​แมนนวล

แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ป้อนอักขระ​, ตัวอักษร และ​คำ​ต่างๆ บน​หน้าจอ​โดยใช้ "การวาด​" ด้วย​มือได้

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เพื่อให้​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​ภาษา​ต่างๆ ได้ ต้อง​ตั้ง​ค่า​ภาษาใน Settings ก่อน

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้